Homeصورت های مالی 1402آموزشصورت های مالی 1402

صورت های مالی 1402

شرکت نمونه (سهامي عام)صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه سال مالي منتهی به 29 اسفند 2×14  

کمیته فنی سازمان حسابرسی

خرداد 1402

پیشگفتار

   با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی ذينفعان، صورت‌های مالی نمونه مجموعه و جداگانه برای شرکت­های تولیدی  را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه نموده و سعی کرده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات مورد نیاز کلیه ذینفعان باشد. در این خصوص، توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به نکات زیر جلب می‌نماید:

  1. این صورت‌های مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا است.
  2. در تهیه این صورت‌های مالی نمونه، بر افشای کافی و مناسب اطلاعات در شرایط عمومی و کلی تاکید شده و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. به بيان ديگر، ملاك درج اقلام در صورت‌هاى مالى اساسی نمونه و يادداشت‌هاى توضيحى آن، غالبا عموميت و اهميت اقلام بوده است. از اين رو، در موارد بااهميت، اقلام بايد جداگانه گزارش شود و درخصوص سایر موارد مستلزم افشا نیز بايد حسب مورد و ضرورت از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پيروى گردد.
  3. در برخی شرکت‌ها ممکن است سرفصل‌هایی وجود داشته باشد که در این صورت‌های مالی نمونه پیش‌بینی نشده است. در چنین شرایطی، سرفصل‌های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این صورت‌های مالی اضافه شود.
  4. استفاده از عنوان «سایر» در یادداشت‌های توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطلاعات بااهمیت شود.
  5. در مواردی که مديريت در ارزیابی‌های خود،‌ از ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه می‌شود که می‌تواند نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت، تردیدی عمده ایجاد کند،‌ شرکت باید این ابهام را افشا کند.
  6. شرکت باید هر طبقه بااهميت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه کند. شرکت باید اقلامي را که ماهيت يا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقلام کم‌اهميت باشند. شرکت نباید با پنهان کردن اطلاعات بااهمیت در میان اطلاعات بی‌اهمیت یا با تجمیع اقلام بااهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درک صورت‌های مالی بکاهد، چرا که ارائه اطلاعات تفصیلی کم‌اهمیت، زمینه نادیده گرفتن اطلاعات بااهمیت را فراهم می‌کند.

مفروضات:

  • شرکت نمونه (سهامی عام)، شركتى توليدى و غيردولتى است و علاوه بر فعالیت­های تولیدی و خدماتی، از طریق شرکت­های وابسته و مشارکت خاص به فعالیت­های تولیدی و خدماتی می­پردازد.
  • فعالیت اصلی شرکت نمونه و هیچ­یک از شرکت­های وابسته و مشارکت خاص، خرید و فروش اوراق بهادار نمی­باشد.

در پایان، از اعضای محترم کميته فنی سازمان حسابرسی (آقایان مرتضی اسدی، مجتبی علی‌میرزایی، ابراهیم نعمت‌پژوه، حسن کرمی، کیهان مهام و خانم‌ها هاله عسکریان، الهام حمیدی و حلیمه رحمانی) و همچنین اعضای محترم کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق‌بهادار و تمامی صاحب‌نظرانی که در تهیه این صورت‌های مالی نقش داشته‌اند قدردانی می‌شود.

روي كاغذ سربرگ دار شركت تايپ شود

مجمع عمومى عادى صاحبان سهام

با احترام

1-9 1-52به پيوست صورت‌هاى مالى مجموعه و جداگانه شرکت نمونه (سهامى عام) مربوط به سال مالى منتهى به 29 اسفند 2×14 تقديم مى‏شود. اجزاى تشكيل‏دهنده صورت‌هاى مالى به قرار زير است:
 شماره صفحه
الف- صورت‌های مالی اساسی مجموعه 
صورت سود و زیان مجموعه2
صورت سود و زيان جامع مجموعه3
صورت وضعیت مالی مجموعه5-4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه7-6
صورت جریان‌های نقدی مجموعه9-8
ب- صورت‌های مالی اساسی جداگانه شرکت نمونه (سهامی عام) 
صورت سود و زیان جداگانه10
صورت سود و زيان جامع جداگانه11
صورت وضعیت مالی جداگانه13-12
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه 15-14
صورت جریان‌های نقدی جداگانه17-16
ج- يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌های مالی88-18
1-14 5-14صورت‌هاى مالى مجموعه و جداگانه شرکت طبق استانداردهاى حسابدارى تهيه شده و در تاريخ …../…../3×14 به تاييد هيات مديره رسيده است.  
اعضای هیات مدیرهنام نماینده اشخاص حقوقیسمتامضا
………………رییس هیات مدیره………
………………نایب رییس هیات مدیره………
………………عضو هیات مدیره و مدیر عامل………
………………عضو هیات مدیره و مدیر فروش………
………………عضو هیات مدیره………
………………………………

(مبالغ به میلیون ریال)

    پ52-1 يادداشتسال 2x14(تجديد ارائه ‏شده)سال 1x14
ت و ث52-1    
 عملیات در حال تداوم   
الف83-1درامدهای عملیاتی5……….……….
97ـ1بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی7(……….)(……….)
97ـ1سود ناخالص ……….……….
86ـ1هزينه‏هاى فروش، ادارى و عمومى8(……….)(……….)
86ـ1زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها[1]9(……….)
86ـ1ساير درامدها10……….……….
86ـ1سایر هزینه‌ها11(……….)(……….)
88و86ـ1سود عملياتى ……….……….
ب83-1هزينه‏هاى مالى12(……….)(……….)
86ـ1ساير درامدها و هزينه‏هاى غيرعملياتى13……….……….
86ـ1سود قبل از احتساب سهم از سود شرکت­های وابسته و مشارکت­های خاص ……….……….
پ83-1سهم از سود مشارکت‌های خاص19……….……….
پ83-1سهم از سود شرکت‌های وابسته20……….……….
86و88ـ1سود عملیات در حال تداوم قبل از ماليات ……….……….
1ـ35و 76ـ35هزینه مالیات بر درامد4-38(……….)(……….)
86ـ1سود خالص عملیات در حال تداوم ……….……….
 عملیات متوقف شده   
ث83-1سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده14……….(……….)
ج83-1سود خالص ……….……….
34ـ30سود هر سهم سود پایه هر سهم:   
31ـ30عملیاتی (ریال) ……….……….
31ـ30غیرعملیاتی (ریال) ……….……….
31ـ30ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) ……….……….
33ـ30ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) ……….(……….)
86ـ1سود پایه هر سهم (ریال)15……….……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

 (مبالغ به میلیون ریال)

  پ52-1 يادداشتسال 2x14(تجديد ارائه شده) سال 1x14
ت و ث52-1    
الف100-1سود خالص[2] ……….……….
الف101ـ1سایر اقلام سود وزیان جامع که در دوره­های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه­بندی نخواهد شد:   
و81-11مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌‌هاي ثابت مشهود16……….
ب101-1سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌‌های خاص19……….……….
ب101-1سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌‌های وابسته20……….……….
 …. ……….……….
 مالیات بردرامد اقلام فوق38-4(……….)(……….)
   ……….……….
الف101-1سایر اقلام سود وزیان جامع که در دوره­های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه­بندی خواهد شد:   
  
 …. ……….……….
16-50تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی34……….(……….)
ب101-1سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص19……….……….
ب101-1سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته20……….……….
 ……. ……….……….
 مالیات بر درامد اقلام فوق38-4(……….)(……….)
   ……….……….
 سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات ……….……….
 سود جامع ……….……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

    (مبالغ به میلیون ریال)
  پ52-1 يادداشت29/12/2x14(تجديد ارائه ‌شده)29/12/1x14(تجديد ارائه ‌شده)01/01/1x14[3]
ت و ث52-1     
 دارايي‌ها    
 دارايي‌هاي غیرجاري    
الف55-1دارایی‌های ثابت مشهود16……….……….……….
ب55-1سرمایه‌گذاری در املاک17……….……….……….
پ55-1دارایی‌های نامشهود18……….……….……….
ث55-1سرمایه‌گذاری‌ در مشارکت‌های خاص19……….……….……….
ث55-1سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌های وابسته20……….……….……….
ت55-1سایر سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت21……….……….……….
ت55-1دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها22……….……….……….
ش55-1دارایی مالیات انتقالی38……….……….……….
56ـ1سایر دارایی‌ها23……….……….……….
56ـ1جمع دارايي‌هاي غیرجاري ……….……….……….
 دارايي‌هاي جاري    
خ55-1پیش‌پرداخت‌ها24……….……….……….
چ55-1موجودی مواد و کالا25……….……….……….
ح55-1دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها22……….……….……….
ت55-1سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت26……….……….……….
د55-1موجودی نقد27……….……….……….
                                                                                                                                   ……….……….……….
ذ55ـ1 و 37ـ31دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش28……….
56ـ1جمع دارایی‌های جاری ……….……….……….
56ـ1جمع دارايي‌ها ……….……….……….
      
      
      
      
    (مبالغ به میلیون ریال)
                        پ52-1 ت و ث52-1 يادداشت29/12/2x14 (تجديد ارائه ‌شده)29/12/1x14(تجديد ارائه ‌شده)01/01/1x14
 حقوق مالکانه و بدهی‌ها    
 حقوق مالکانه    
ظ55-1سرمايه29……….……….……….
ث80-1افزایش سرمایه در جریان30……….
ث80-1صرف سهام31……….……….……….
ث80-1صرف سهام خزانه ……….……….
ث80-1اندوخته قانوني32……….……….……….
ث80-1سایر اندوخته‌ها33……….……….……….
و81ـ11 و ج 96ـ17مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها ……….……….……….
16-47تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی34……….……….……….
56ـ1سود انباشته ……….……….……….
35ـ36سهام خزانه35(……….)(……….)(……….)
56ـ1جمع حقوق مالکانه ……….……….……….
 بدهی‌ها    
 بدهی‌های غیرجاری    
ر55-1پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها36……….……….……….
ژ55-1تسهیلات مالی37……….……….……….
رش55-1بدهی مالیات انتقالی38……….……….……….
ز55-1ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان39……….……….……….
56ـ1جمع بدهی‌های غیرجاری ……….……….……….
 بدهی‌های جاری    
ر55-1پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها36……….……….……….
س55-1مالیات پرداختنی38……….……….……….
ژ55-1سود سهام پرداختنی40……….……….……….
ژ55-1تسهیلات مالی37……….……….……….
ز55-1ذخایر41……….……….……….
ص55-1پیش‌دریافت‌ها42……….……….……….
   ……….……….……….
ض55ـ1 و 37ـ31بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌‌شده برای فروش28……….
56ـ1جمع بدهی‌های جاری ……….……….……….
56ـ1جمع بدهی‌ها ……….……….……….
56ـ1جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ……….……….……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

جمع کلسهام خزانهسود انباشتهتفاوت تسعیر ارز عملیات خارجیمازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاسایر اندوخته‌هااندوخته قانونیصرف سهام خزانهصرف سهامافزایش سرمایه در جریانسرمایه       پ52-1
            ت و ث 52-1
……….(……….)……….……….……….……….……….……….……….……….مانده در 01/01/1×14پ108-1
(……….)(……….)اصلاح اشتباهات (یادداشت 43)ب108-1
……………….تغییر در رویه‌های حسابداری (یادداشت 43)ب108-1
……….(……….)……….……….……….……….……….……….……….……….……….مانده تجدید ارائه شده در 01/01/1×14 
           تغییرات حقوق مالکانه در سال 1×14 
……….……….سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1×14پ108-1
(……….)(……….)اصلاح اشتباهات (یادداشت 43)ب108-1
……….……….تغییر در رویه‌های حسابداری (یادداشت 43)ب108-1
……….……….سود خالص تجدید ارائه شده سال 1×14 
……….………سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیاتپ108-1
……….……….……….……….سود جامع سال 1×14 
(……….)(……….)سود سهام مصوب110ـ1
……….(……….)……….……….افزایش سرمایهپ108-1
……….……….افزایش سرمایه در جریانپ108-1
(……….)(……….)خرید سهام خزانهپ108-1
……….……….……….فروش سهام خزانهپ108-1
……….(……….)انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشتهپ108-1
(……….)……….تخصیص به اندوخته قانونیپ108-1
(……….)……….تخصیص به سایر اندوخته‌هاپ108-1
……….(……….)……….……….……….……….……….……….……….……….مانده تجدید ارائه شده در 29/12/1×14 
             تغییرات حقوق مالکانه در سال 2×14 
……….……….سود خالص سال 2×14پ108-1
……….……….……….سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیاتپ108-1
……….……….……….……….سود جامع سال 2×14 
(……….)(……….)سود سهام مصوب110ـ1
……….(……….)……….……….افزایش سرمایهپ108-1
……………….افزایش سرمایه در جریانپ108-1
(……….)(……….)خرید سهام خزانهپ108-1
……….……….……….فروش سهام خزانهپ108-1
……….……….انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشتهپ108-1
(……….)……….تخصیص به اندوخته قانونیپ108-1
(……….)……….تخصیص به سایر اندوخته‌هاپ108-1
……..(……..)……..……..……..……..……..……..……..……..……..مانده در 29/12/2×14 

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

  (مبالغ به میلیون ریال)
  پ52-1 يادداشتسال 2x14(تجديد ارائه شده)سال 1x14
ت و ث52-1    
2-9جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي   
12ـ2نقد حاصل از عملیات44……….……….
32ـ2پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درامد (……….)(……….)
 جريان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعاليت‌هاي ‌عملياتي ……….(……….)
2-9جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري   
ب15-2دریافت‌های نقدی ناشی از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود ……….……….
الف15-2پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود (……….)(……….)
 دریافت‌های نقدی ناشی از فروش دارايي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش ……….
ب15-2دریافت‌های نقدی ناشی از فروش دارايي‌هاي نامشهود ……….……….
الف15-2پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود (……….)(……….)
ت15-2دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص ……….……….
پ15-2پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص (……….)(……….)
ت15-2دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سایر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت ……….……….
پ15-2پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت (……….)(……….)
ت15-2دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمايه‌گذاري در املاک ……….……….
پ15-2پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌ در املاک (……….)(……….)
ت15-2دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت ……….……….
پ15-2پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت (……….)(……….)
ث15-2پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران (……….)(……….)
ج15-2دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ……….……….
2-31دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ……….……….
2-31دریافت‌های نقدی ناشی از سود‌ سهام[4] ……….……….
2-29دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ……….……….
 جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري (……….)……….
 جريان خالص ورود نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي ……….……….
     
       
2-9جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي   
الف16-2دریافت‌های نقدی ناشی از افزايش سرمايه ……….……….
الف16-2دریافت‌های نقدی ناشی از صرف سهام ……….
الف16-2دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه ……….……….
ب16ـ2پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه (……….)(……….)
پ16-2دریافت‌های نقدی ناشی از تسهيلات ……….……….
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (……….)(……….)
2-31پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (……….)(……….)
پ16-2دریافت‌های نقدی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ……….……….
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (……….)(……….)
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (……….)(……….)
پ16-2دریافت‌های نقدی ناشی از انتشار اوراق خرید دین ……….……….
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (……….)(……….)
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (……….)(……….)
ث16-2پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای (……….)(……….)
ث16-2پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای (……….)(……….)
2-31پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام (……….)(……….)
 جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي ……….(……….)
2-49خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد ……….(……….)
2-49مانده موجودی نقد در ابتدای سال ……….……….
2-28تاثير تغييرات نرخ ارز ……….(………)
2-49مانده موجودی نقد در پايان سال ……….……….
     
2-42معاملات غيرنقدي45……….……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(مبالغ به میلیون ریال)

  پ52-1 يادداشتسال 2x14(تجديد ارائه ‏شده)سال 1x14
ت و ث52-1    
 عملیات در حال تداوم   
الف83-1درامدهای عملیاتی5……….……….
97ـ1بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی7(……….)(……….)
97ـ1سود ناخالص ……….……….
86ـ1هزينه‏هاى فروش، ادارى و عمومى8(……….)(……….)
86ـ1زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها[5]9(……….)
86ـ1ساير درامدها10……….……….
86ـ1سایر هزینه‌ها11(……….)(……….)
88و86ـ1سود عملياتى ……….……….
ب83-1هزينه‏هاى مالى12(……….)(……….)
 ساير درامدها و هزينه‏هاى غيرعملياتى13……….……….
86و88ـ1سود عملیات در حال تداوم قبل از ماليات ……….……….
1ـ35و 76ـ35هزینه مالیات بر درامد4-38(……….)(……….)
86ـ1سود خالص عملیات در حال تداوم ……….……….
 عملیات متوقف شده   
ث83-1سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده14……….(……….)
ج83-1سود خالص ……….……….
34ـ30سود هر سهم سود پایه هر سهم:   
31ـ30عملیاتی (ریال) ……….……….
31ـ30غیرعملیاتی (ریال) ……….……….
31ـ30ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) ……….……….
33ـ30ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) ……….(……….)
86ـ1سود پایه هر سهم (ریال)15……….……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(مبالغ به میلیون ریال)

  پ52-1 يادداشتسال 2x14(تجديد ارائه شده) سال 1x14
ت و ث52-1    
الف100-1سود خالص[6] ……….……….
الف101ـ1سایر اقلام سود وزیان جامع که در دوره­های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه­بندی نخواهد شد:   
و81-11مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود16……….
 ……… ……….……….
 مالیات بردرامد اقلام فوق38-4(……….)(……….)
 سود جامع ……….……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

    (مبالغ به میلیون ریال)
  پ52-1 يادداشت29/12/2x14(تجديد ارائه ‌شده)29/12/1x14(تجديد ارائه ‌شده)01/01/1x14[7]
ت و ث52-1     
 دارايي‌ها    
 دارايي‌هاي غیرجاري    
الف55-1دارایی‌های ثابت مشهود16……….……….……….
ب55-1سرمایه‌گذاری در املاک17……….……….……….
پ55-1دارایی‌های نامشهود18……….……….……….
ث55-1سرمایه‌گذاری‌ در مشارکت‌های خاص19……….……….……….
ث55-1سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌های وابسته20……….……….……….
ت55-1سایر سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت21……….……….……….
ت55-1دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها22……….……….……….
ش55-1دارایی مالیات انتقالی38……….……….……….
56ـ1سایر دارایی‌ها23……….……….……….
56ـ1جمع دارايي‌هاي غیرجاري ……….……….……….
 دارايي‌هاي جاري    
خ55-1پیش‌پرداخت‌ها24……….……….……….
چ55-1موجودی مواد و کالا25……….……….……….
ح55-1دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها22……….……….……….
ت55-1سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت26……….……….……….
د55-1موجودی نقد27……….……….……….
                                        ……….……….……….
ذ55ـ1 و 37ـ31دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش28……….
56ـ1جمع دارایی‌های جاری ……….……….……….
56ـ1جمع دارايي‌ها ……….……….……….
      
      
      
      
    (مبالغ به میلیون ریال)
پ52-1 يادداشت29/12/2x14(تجديد ارائه ‌شده)29/12/1x14(تجديد ارائه ‌شده)01/01/1x14
ت و ث52-1     
 حقوق مالکانه و بدهی‌ها    
 حقوق مالکانه    
ظ55-1سرمايه29……….……….……….
ث80-1افزایش سرمایه در جریان30……….
ث80-1صرف سهام31……….……….……….
ث80-1صرف سهام خزانه ……….……….
ث80-1اندوخته قانوني32……….……….……….
ث80-1سایر اندوخته‌ها33……….……….……….
و81ـ11 و ج 96ـ17مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها ……….……….……….
56ـ1سود انباشته ……….……….……….
35ـ36سهام خزانه35(……….)(……….)(……….)
56ـ1جمع حقوق مالکانه ……….……….……….
 بدهی‌ها    
 بدهی‌های غیرجاری    
ر55-1پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها36……….……….……….
ژ55-1تسهیلات مالی37……….……….……….
رش55-1بدهی مالیات انتقالی38……….……….……….
ز55-1ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان39……….……….……….
56ـ1جمع بدهی‌های غیرجاری ……….……….……….
 بدهی‌های جاری    
ر55-1پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها36……….……….……….
س55-1مالیات پرداختنی38……….……….……….
ژ55-1سود سهام پرداختنی40……….……….……….
ژ55-1تسهیلات مالی37……….……….……….
ز55-1ذخایر41……….……….……….
ص55-1پیش‌دریافت‌ها42……….……….……….
   ……….……….……….
ض55ـ1 و 37ـ31بدهی­های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌‌شده برای فروش28……….
56ـ1جمع بدهی‌های جاری ……….……….……….
56ـ1جمع بدهی‌ها ……….……….……….
56ـ1جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ……….……….……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

جمع کلسهام خزانهسود انباشتهمازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاسایر اندوخته‌هااندوخته قانونیصرف سهام خزانهصرف سهامافزایش سرمایه در جریانسرمایه       پ52-1
           ت و ث 52-1
……….(……….)……….……….……….……….……….……….……….مانده در 01/01/1×14پ108-1
(……….)(……….)اصلاح اشتباهات (یادداشت 43)ب108-1
……………….تغییر در رویه‌های حسابداری (یادداشت 43)ب108-1
……….(……….)……….……….……….……….……….……….……….……….مانده تجدید ارائه شده در 01/01/1×14 
          تغییرات حقوق مالکانه در سال 1×14 
……….……….سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1×14پ108-1
(……….)(……….)اصلاح اشتباهات (یادداشت 43)ب108-1
……….……….تغییر در رویه‌های حسابداری (یادداشت 43)ب108-1
……….……….سود خالص تجدید ارائه شده سال 1×14 
……….سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیاتپ108-1
……….……….……….سود جامع سال 1×14 
(……….)(……….)سود سهام مصوب110ـ1
……….(……….)……….……….افزایش سرمایهپ108-1
……….……….افزایش سرمایه در جریانپ108-1
(……….)(……….)خرید سهام خزانهپ108-1
……….……….……….فروش سهام خزانهپ108-1
……….(……….)انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشتهپ108-1
(……….)……….تخصیص به اندوخته قانونیپ108-1
(……….)……….تخصیص به سایر اندوخته‌هاپ108-1
……….(……….)……….……….……….……….……….……….……….مانده تجدید ارائه شده در 29/12/1×14 
            
            
          تغییرات حقوق مالکانه در سال 2×14 
……….……….سود خالص سال 2×14پ108-1
……….……….سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیاتپ108-1
……….……….……….سود جامع سال 2×14 
(……….)(……….)سود سهام مصوب110ـ1
……….(……….)……….……….افزایش سرمایهپ108-1
……………….افزایش سرمایه در جریانپ108-1
(……….)(……….)خرید سهام خزانهپ108-1
……….……….……….فروش سهام خزانهپ108-1
……….(……….)……….انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشتهپ108-1
(……….)……….تخصیص به اندوخته قانونیپ108-1
(……….)……….تخصیص به سایر اندوخته‌هاپ108-1
……..(……..)……..……..……..……..……..……..……..……..مانده در 29/12/2×14 

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

  (مبالغ به میلیون ریال)
  پ52-1 يادداشتسال 2x14(تجديد ارائه شده)سال 1x14
ت و ث52-1    
2-9جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي   
12ـ2نقد حاصل از عملیات44……….……….
32ـ2پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درامد (……….)(……….)
 جريان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعاليت‌هاي ‌عملياتي ……….(……….)
2-9جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري   
ب15-2دریافت‌های ناشی از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود ……….……….
الف15-2پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود (……….)(……….)
 دریافت‌های ناشی از فروش دارايي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش ……….
ب15-2دریافت‌های ناشی از فروش دارايي‌هاي نامشهود ……….……….
الف15-2پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود (……….)(……….)
ت15-2دریافت‌های ناشی از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت ……….……….
پ15-2پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت (……….)(……….)
ت15-2دریافت‌های ناشی از فروش سرمايه‌گذاري در املاک ……….……….
پ15-2پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌ در املاک (……….)(……….)
ت15-2دریافت‌های ناشی از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت ……….……….
پ15-2پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت (……….)(……….)
ث15-2پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران (……….)(……….)
ج15-2دریافت‌های ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ……….……….
2-31دریافت‌های ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ……….……….
2-31دریافت‌های ناشی از سود‌ سهام ……….……….
2-29دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ……….……….
 جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري (……….)……….
 جريان خالص ورود نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي ……….……….
2-9جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي   
الف16-2دریافت‌های ناشی از افزايش سرمايه ……….……….
الف16-2دریافت‌های ناشی از صرف سهام ……….
الف16-2دریافت‌های ناشی از فروش سهام خزانه ……….……….
ب16ـ2پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه (……….)(……….)
پ16-2دریافت‌های ناشی از تسهيلات ……….……….
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (……….)(……….)
2-31پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (……….)(……….)
پ16-2دریافت‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت ……….……….
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (……….)(……….)
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (……….)(……….)
پ16-2دریافت‌های ناشی از انتشار اوراق خرید دین ……….……….
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (……….)(……….)
ت16-2پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (……….)(……….)
ث16-2پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای (……….)(……….)
ث16-2پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای (……….)(……….)
2-31پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام (……….)(……….)
 جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي ……….(……….)
2-49خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد ……….(……….)
2-49مانده موجودی نقد در ابتدای سال ……….……….
2-28تاثير تغييرات نرخ ارز ……….(……….)
2-49مانده موجودی نقد در پايان سال ……….……….
     
2-42معاملات غيرنقدي45……….……….

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

1– تاريخچه و فعاليت

1-1- تاریخچه                                                                                                                                    

الف و پ52-1 الف138-1 ب138-1 پ138-1 15ـ12شركت نمونه (سهامی عام) به شناسه ملی ….. در تاريخ ….. به صورت شركت سهامى خاص تاسيس شد و طى شماره ….. مورخ ….. در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتى ….. (محل ثبت) به ثبت رسيد و متعاقبا از تاریخ …..، شروع به بهره‌برداری نموده است. شرکت در تاريخ ….. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ….. به شركت سهامى عام تبديل و در تاریخ ….. در ….. [بورس اوراق ‌بهادار تهران/فرابورس ایران] پذیرفته شده است. در حال حاضر، شركت نمونه جزو شرکت‌های فرعى شركت ….. است و شرکت اصلی نهايى گروه، شركت ….. است. نشانی مركز اصلى شركت ….. و محل فعالیت اصلی آن در شهر ….. واقع است. [تغییر نام شرکت یا سایر شناسه‌های هویت، نسبت به سال قبل، باید افشا شود.]
ب138-1  2-1- فعاليت‌هاى اصلى موضوع فعاليت شركت طبق ماده ….. اساسنامه، ….. می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش ….. است.
138ـ1  3-1- تعداد كاركنان ميانگين تعداد كاركنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت‌های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طى سال به شرح زير بوده است:
 2×141×14
 نفرنفر
کارکنان رسمی…..…..
کارکنان قراردادی…..…..
 …..…..
کارکنان شرکت‌های خدماتی…..…..
 …..…..
27ـ342- بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده:

2-1- آثار بااهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید‌نظر شده که در سال جاری لازم­الاجرا هستند، به شرح ذیل است[8]:

1ـ1ـ2ـ

2ـ1ـ2ـ  …

29-342-2- آثار احتمالی آتی بااهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب که هنوز لازم‌الاجرا نیستند، به شرح ذیل است[9]:

2-2-1- استاندارد حسابداری ……

……….

2-2-2- استاندارد حسابداری ……

……….

 3- اهم رويه‌هاي حسابداری[10] 
119-11-3- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی 
 1ـ1ـ3ـ صورت‌های مالی مجموعه و جداگانه بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است. به استثنای موارد زیر که به ارزش منصفانه اندازه‌گیری می‌شود: الف- سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در بازار به روش ارزش بازار و ب- ماشین‌الات و تجهیزات به روش تجدید ارزیابی.
24ـ42  2ـ1ـ3ـ ارزش منصفانه، قيمتي است که بابت فروش یک دارایی یا انتقال یک بدهی در معامله‌ای نظام‌مند بین فعالان بازار، در تاریخ اندازه‌گیری در شرایط جاری بازار، قابل دریافت یا قابل پرداخت خواهد بود، صرف‌نظر از اينکه قيمت مزبور بطور مستقیم قابل‌ مشاهده باشد یا با استفاده از تکنیک‌های دیگر ارزشيابي براورد شود. به منظور افزایش ثبات رویه و قابلیت مقایسه در اندازه‌گیری ارزش منصفانه و افشاهای مرتبط با آن، سلسله مراتب ارزش منصفانه در سه سطح زیر طبقه‌بندی مي‌شوند:
75ـ 42  الف ـ داده‌های ورودی سطح 1، قيمت‌هاي اعلام‌شده (تعدیل‌نشده) در بازارهای فعال برای دارایی‌ها یا بدهی‌های همانند است که واحد تجاری می‌تواند در تاریخ اندازه‌گیری به آنها دست یابد.
80ـ42  ب ـ داده‌های ورودی سطح 2، داده‌های ورودی غیر از قيمت‌هاي اعلام‌شده‌ مشمول سطح 1 هستند و برای دارایی یا بدهی مورد نظر، بطور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده می‌باشند.
85ـ42  ج ـ داده‌های ورودی سطح 3، داده‌های ورودی غیرقابل مشاهده دارایی یا بدهی می‌باشند.
 2-3- درامد عملیاتی
10-3 15-3 21-31-2-3- درامد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ براوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه‌گیری می‌شود. 2-2-3- درامد عملياتي‌ حاصل‌ از فروش‌ كالا، در زمان تحویل کالا به مشتری، شناسايي‌ می‌گردد.[11] 3-2-3- درامد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می‌گردد.
14-25 15-25 16-25 17-25 18-25 19-253-3- گزارشگرى برحسب قسمت‌هاى مختلف 1-3-3- قسمت‌هاى شرکت در صورتى به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص مي‌شود كه اكثر درامد عملياتى آنها از فروش به مشتريان برون سازمانى عايد گردد و درامد عملياتى حاصل از فروش به مشتريان برون‌سازمانى و معاملات با ساير قسمت‌ها، حداقل 10 درصد جمع درامد تمام قسمت‌ها اعم از برون‌سازمانى يا داخلى باشد، يا نتيجه عمليات قسمت، اعم از سود يا زيان، حداقل 10 درصد مجموع سود عملياتى قسمت‌هاى سودده يا مجموع زيان‌هاى عملياتى قسمت‌هاى زيان‌ده، هر كدام كه قدرمطلق آن بزرگتر است باشد؛ يا دارايي‌هاى آن حداقل 10 درصد جمع دارايي‌هاى تمام قسمت‌ها باشد. توضيح اين كه جمع درامد عملياتى حاصل از فروش به مشتريان برون‌سازمانى كه قابل ‌انتساب به قسمت‌هاى قابل‌گزارش است، باید بيش از 75 درصد جمع درامد عملياتى شرکت ‌باشد.
20-252-3-3- اطلاعات قسمت‌های قابل ‌گزارش بر اساس همان رویه‌های حسابداری مورد استفاده در تهیه صورت‌های مالی شرکت، تهیه شده است.
 3-3-3- درامد عملیاتی قسمت ناشی از معاملات با سایر قسمت‌ها (انتقالات بین قسمت‌ها)، بر مبنای همان رویه مورد عمل شرکت برای قیمت‌گذاری آن انتقالات، اندازه‌گیری می‌شود. هزینه‌های عملیاتی قسمت شامل هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی و مستمر قسمت، سایر هزینه‌های مستقیم قابل‌انتساب به قسمت و نیز آن بخش از هزینه‌های مشترک می‌باشد که بر مبنای نسبت درامد عملیاتی قسمت به کل درامد عملیاتی شرکت، به قسمت قابل‌گزارش تخصیص می‌یابد.  
 4-3- تسعير ارز 
23-161-4-3- اقلام پولى ارزى با نرخ قابل دسترس ارز در پایان دوره و اقلام غيرپولى كه به بهاى تمام شده برحسب ارز اندازه‌گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ معامله، تسعیر می‌شود. نرخ‌های قابل دسترس به شرح زیر است: 
مانده‌ها و معاملات مرتبطنوع ارزنرخ تسعیردلیل استفاده از نرخ
تسهیلات ارزییورونرخ رسمی….. ریال……….
دریافتنی‌های ارزیدلارنیمایی….. ریال……….
……….……….……….……….……….
27-162-4-3- تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب‌ها منظور می‌شود: 
الف 29-16     ب 29-16         ب29-16الف – تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به دارایی‌های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می‌شود. ب – تفاوت تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورتی که کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد و در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود. پ – در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی‌های مزبور تا سقف زیان‌های تسعیری که قبلاً به بهاي تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهاي تمام شده دارایی کسر می‌شود. ت – در سایر موارد، به عنوان درامد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می‌شود. 
26-163-4-3- در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می‌شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان‌پذیر می‌شود.     
32-16 50-164-4-3- دارایی‌ها و بدهی‌های عملیات خارجی به نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و درامدها و هزینه‌های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می‌شود. تمام تفاوت‌های تسعیر حاصل، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه‌بندی می‌شود. تفاوت‌های تسعیر آن گروه از اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه‌گذاری در عملیات خارجی را تشکیل می‌دهد، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه‌گذاری، در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه‌بندی می‌شود و در زمان واگذاری خالص سرمایه‌گذاری از حقوق مالکانه به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی می‌شود.   
8و 7ـ135-3- مخارج تامين مالى مخارج تامين مالى در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايى مي‌شود، به استثناى مخارجى كه مستقيما قابل‌انتساب به تحصيل «دارايي‌هاى واجد شرايط» است.     
77-116-3- دارايي‌هاى ثابت مشهود
 1-6-3- دارايي‌هاى ثابت مشهود، به استثناى موارد مندرج در يادداشت‌های 2-6-3 و 3-6-3، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه‌گیری مي‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارايي‌هاى ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی‌شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی‌شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.
81-112-6-3- ماشين‌آلات و تجهیزات بر مبناى مبلغ تجديد ارزيابى در حساب‌ها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی در تاریخ……… با استفاده از ارزیابان مستقل، صورت پذیرفته است. تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي‌شده، تفاوت بااهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد. دوره تناوب تجدید ارزیابی …… ساله می‌باشد.
21-213-6-3- دارایی‌های ثابت مشهود تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک، به «اقل ارزش منصفانه دارایی در آغاز اجاره و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره» اندازه‌گیری می‌شود. جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره، از نرخ ضمنی سود تضمین‌شده اجاره استفاده می‌گردد.
77-114-6-3- استهلاك دارايي‌هاى ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی‌های ناشی از اجاره سرمایه‌ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفيد براوردى) دارايي‌هاى مربوط و با در نظر گرفتن آيين‌نامه استهلاكات موضوع ماده 149 اصلاحیه مصوب 31/04/1394 قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و بر اساس نرخ‌ها و روش‌هاى زير محاسبه مي‌شود:                
نوع دارایینرخ استهلاکروش استهلاک
ساختمان…..…..
تاسیسات…..…..
ماشین‌الات و تجهیزات…..…..
وسایل نقلیه…..…..
اثاثه و منصوبات…..…..
ابزارالات…..…..
…..…..…..

1-4-6-3- براى دارايي‌هاى ثابتى كه طى ماه تحصيل مي‌شود و مورد بهره‏بردارى قرار مى‏گيرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌شود. در مواردى كه هر يك از دارايي‌هاى استهلاك‌پذير (به استثنای ساختمان‌ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگى جهت بهره‌بردارى به علت تعطيل كار يا علل ديگر براى بیش از 6 ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براى مدت ياد شده معادل 30 درصد نرخ استهلاك منعكس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، 70 درصد مدت زمانی که دارایی مـورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‌مانده مدت تعیین شده براي استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

2-4-6-3- استهلاک دارایی‌های تجدیدارزیابی‌شده با توجه به مبلغ دفتری جدید (پس از تجدیدارزیابی)، طی عمر مفید باقیمانده محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

 7-3- مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
39-111-7-3- افزايش‌ مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود در نتيجه‌ تجديد ارزيابي‌ آن‌ (درامد غيرعملياتي‌ تحقق‌‌نيافته‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌) مستقيما تحت‌ عنوان‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ ثبت‌ و در صورت وضعیت مالی به ‌عنوان‌ بخشي‌ از حقوق‌ مالکانه‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود و در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ انعكاس‌ مي‌يابد. هرگاه‌ افزايش‌ مزبور عكس‌ يك‌ كاهش‌ قبلي‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌ باشد كه‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ گرديده‌ است‌، در اين ‌صورت،‌ اين‌ افزايش‌ تا ميزان‌ هزينه‌ قبلي‌ شناسايي‌ شده‌ در رابطه‌ با همان‌ دارايي‌ به ‌عنوان‌ درامد به‌ سود و زيان‌ دوره‌ منظور می‌شود.
40-112-7-3- كاهش‌ مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود در نتيجه‌ تجديد ارزيابي‌ آن‌ به ‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌شود. هرگاه‌ كاهش‌ مزبور عكس‌ يك‌ افزايش‌ قبلي‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌ باشد كه‌ به‌ حساب‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ منظور شده‌ است‌، در اين ‌صورت، اين‌ كاهش‌ تا ميزان‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ مربوط‌ به‌ همان‌ دارايي‌ به‌ بدهکار حساب‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ منظور می‌گردد و در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ انعكاس‌ می‌يابد و باقيمانده‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ می‌شود.
41-113-7-3- مازاد تجديد ارزيابي منعکس شده در سرفصل حقوق مالکانه، در زمان برکناري يا واگذاري دارايي مربوط يا به موازات استفاده از آن توسط شرکت، مستقيما به حساب سود انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بين استهلاک مبتني بر مبلغ تجديد ارزيابي دارايي و استهلاک مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي آن است. افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نيست، مگر در مواردي که به ‌موجب قانون تجويز شده باشد.  
5-158-3- سرمایه‌گذاری در املاک سرمایه‌گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها اندازه‌گیری می‌شود. درامد سرمایه‌گذاری در املاک، به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتنی به کسر مبالغ براوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می‌شود. سرمایه‌گذاری در املاک شامل سرمايه‌گذاري‌ در زمين‌ يا ساختماني‌ است‌ كه‌ تکمیل شده یا در جریان ساخت است و به‌ جهت‌ ارزش‌ بالقوه‌اي‌ كه‌ از نظر سرمايه‌گذاري‌ دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه‌ به قصد استفاده یا فروش در روال عادی فعالیت­های تجاری توسط‌ شرکت نگهداري‌ مي‌شود.
58-17 96-17 100-179-3- دارایی‌های نامشهود 1-9-3- دارایی‌های نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت مى‏شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفي يک محصول يا خدمت جديد مانند مخارج تبليغات، مخارج انجام فعاليت تجاري در يک محل جديد يا با يک گروه جديد از مشتريان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداري، عمومي و فروش در بهاي تمام شده دارايي نامشهود منظور نمي‌شود. شناسايي مخارج در مبلغ دفتري يک دارايي نامشهود، هنگامي که دارايي آماده بهره‌برداري است، متوقف مي‌شود. بنابراين، مخارج تحمل شده براي استفاده يا بکارگيري مجدد يک دارايي نامشهود، در مبلغ دفتري آن منظور نمي‌شود.
 2-9-3- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:
نوع دارایینرخ استهلاکروش استهلاک
دانش فنی…..…..
نرم‌افزارها…..…..
…..…..…..

3-9-3- سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلک نمی‌شود.

115-32 116-3210-3- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها 1-10-3- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی براورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد. چنانچه براورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می‌گردد.

2-10-3- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم‌وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می‌شود.

3-10-3- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی براوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.

4-10-3- تنها در صورتی‌که مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می‌گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی‌شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

5-10-3- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم ‌شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می‌گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی ‌شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

48-811-3- موجودى مواد و كالا
25تا 22-81-11-3- موجودى مواد و كالا به «اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش» هر یک از اقلام/گروه‌هاى اقلام مشابه ارزشيابى مي‌شود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، تفاوت به عنوان زیان كاهش ارزش موجودى شناسايى مي‌شود. بهاى تمام شده موجودي‌ها با بكارگيرى روش‌هاى زير تعيين مي‌شود:
  روش مورد استفاده
 مواد اوليه و بسته‌بندىاولين صادره از اولين وارده
 كالاى در جريان ساختاولين صادره از اولين وارده
                    كالاى ساخته شدهميانگين موزون
 قطعات و لوازم يدكىميانگين موزون
 2-11-3- موجودى مواد اوليه و بسته‌بندى در شركت تا قبل از سال مالى 2×14 با بكارگيرى روش ميانگين موزون اندازه‌گیری مي‌شد، اما به دلیل ……… از ابتداى سال 2×14 روش مزبور به روش «اولين صادره از اولين وارده» تغيير یافته و روش جديد با فرض تسرى به دوره‌هاى قبل اعمال شده است (يادداشت 2-43).
7-31 8-31 9-3112-3- دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش 1-12-3- دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) که مبلغ دفتری آنها، عمدتا از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می‌گردد، به عنوان «دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش» طبقه‌بندی می‌شود. این شرایط تنها زمانی احراز می‌شود که دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی‌هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) باشد به گونه‌ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یک سال از تاریخ طبقه‌بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.
16-312-12-3- دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) نگهداری­‌شده برای فروش، به «اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش» اندازه‌گیری می‌گردد.
7-4 11-4 50-4 74-4 75-413-3- ذخایر ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر قابل براورد باشد. ذخاير در پايان هر دوره مالي بررسي و براي نشان‌ دادن بهترين براورد جاري تعديل می‌شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد، ديگر محتمل نباشد، ذخيره برگشت داده می‌شود.    
 1-13-3- ذخیره تضمین محصولات (گارانتی) ذخیره تضمین محصولات (گارانتی) بر مبنای ………. [درصد فروش سالانه محصولات مشمول تضمین] براورد و به حساب گرفته می‌شود.
57-4 59-4 20-42-13-3- ذخیره قراردادهای زیانبار قراردادهای زیانبار، قراردادهایي هستند که مخارج غيرقابل اجتناب آنها برای ايفاي تعهدات ناشي از قراردادها، بيش از منافع اقتصادي مورد انتظار آن قراردادها است. مخارج غيرقابل ‌اجتناب قرارداد، حداقل خالص مخارج خروج از قرارداد يعني اقل «زیان ناشی از اجرای قرارداد» و «مخارج جبران خسارت ناشی از ترک قرارداد» است. جهت‌ كليه‌ قراردادهای زیانبار، ذخیره لازم به میزان تعهد فعلي مربوط به زیان قراردادها، شناسايي می‌شود.  
11ـ43-13-3- ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان براساس يك ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياى مستمر براى هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌شود.
58ـ1514-3- سرمايه‌گذاري‌ها
 اندازه‌گیری
 نوع سرمایه‌گذاریصورت‌های مالی مجموعهصورت‌های مالی جداگانه
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتسرمايه‌گذاري در شركت‌هاى وابسته و مشارکت­های خاصروش ارزش ويژهبهـاى تمـام شــده به كسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
ساير سرمايه‌گذاري‌هاى بلندمدتبهـاى تمـام شــده به كسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌هابهـاى تمـام شــده به كسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری‌های جاریسرمايه‌گذاري سريع‏المعامله در بازارارزش بازار مجموعه‌ (پرتفوي‌) سرمايه‌گذاري‌هاارزش بازار مجموعه‌ (پرتفوي‌) سرمايه‌گذاري‌ها
ساير سرمايه‌گذاري‌هاى جارىاقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمايه‌گذاري‌هااقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمايه‌گذاري‌ها
شناخت درامد
انواع سرمایه­گذاری­هانوع سرمایه‌گذاریصورت‌های مالی مجموعهصورت‌های مالی جداگانه
سرمايه‌گذاري در شركت‌هاى وابسته و مشارکت­های خاصروش ارزش ويژهدر زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شركت سرمايه‏پذير (تا تاريخ تایید صورت­های مالی)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاى جاری و بلندمدت در سهام شرکت‌هادر زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شركت سرمايه‏پذير (تا تاريخ صورت وضعیت مالی)در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شركت سرمايه‏پذير (تا تاريخ صورت وضعیت مالی)
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهاداردر زمان تحقق سود تضمین شده (باتوجه به نرخ سود مؤثر)در زمان تحقق سود تضمین شده (با توجه به نرخ سود مؤثر)
 1-14-3- روش ارزش ویژه برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص 
16-201-1-14-3- حسابداری سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص در صورت‌های مالی مجموعه به روش ارزش ویژه انجام می‌شود. 
10-202-1-14-3ـ مطابق روش ارزش ویژه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص در ابتدا به بهای تمام شده در صورت وضعیت مالی مجموعه شناسایی و پس از آن بابت شناسایی سهم سرمایه‌گذار از سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص، تعدیل می‌شود. 
39و40-20  3-1-14-3ـ زمانی که سهم سرمایه‌گذار از زیان‌های شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص بیش از منافع سرمایه‌گذار در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص گردد (شامل منافع بلندمدتی است که در اصل، بخشی از خالص سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص می‌باشد)، در صورت‌های مالی مجموعه شناسایی سهم خود از زیان‌های بیشتر متوقف می‌شود. زیان‌های اضافی تنها تا میزان تعهدات قانونی یا عرفی سرمایه‌گذار یا پرداخت‌های انجام شده از طرف شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص، شناسایی می‌گردد. 
32-204-1-14-3- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص با استفاده از روش ارزش ویژه از تاریخی که شرکت سرمایه‌پذیر به عنوان شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص محسوب می‌شود، به حساب گرفته می‌شود. در زمان تحصیل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص ، مازاد بهای تمام شده سرمایه‌گذاری نسبت به سهم سرمایه‌گذار از ارزش منصفانه خالص دارایی‌های قابل تشخیص آن، به عنوان سرقفلی در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری منظور می‌شود و طی 20 سال به روش خط مستقیم مستهلک می‌شود و مازاد سهم سرمایه‌گذار از خالص ارزش منصفانه دارایی‌ها و بدهیهای قابل تشخیص نسبت به بهای تمام شده سرمایه‌گذاری، به عنوان سود خرید زیر قیمت در نظر گرفته شده و در صورت سود یا زیان دوره‌ای که سرمایه‌گذاری تحصیل شده است، شناسایی می‌گردد. 
22ـ205-1-14-3- از زمانی که شناسایی سرمایه‌گذاری به عنوان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص خاتمه می‌یابد، استفاده از روش ارزش ویژه متوقف می‌شود. زمانی که سرمایه‌گذار منافعی را در شرکت‌های وابسته یا مشارکت‌های خاص پیشین حفظ می‌نماید و آن منافع باقیمانده یک دارایی مالی باشد، سرمایه‌گذار منافع باقیمانده را در صورت‌های مالی مجموعه به ارزش منصفانه در آن تاریخ اندازه‌گیری می‌نماید و این ارزش منصفانه به عنوان بهای شناخت اولیه برای حسابداری بعدی سرمایه­گذاری در نظر گرفته می‌شود. تفاوت بین مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص در زمانی که استفاده از روش ارزش ویژه متوقف شده است و ارزش منصفانه منافع باقیمانده و هر گونه عایدات حاصل از واگذاری بخشی از منافع در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص ، در صورت سود و زیان مجموعه شناسایی می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذار تمام مبالغ قبلی شناسایی شده در سایر اقلام سود و زیان جامع مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص را براساس همان مبنایی که شرکت‌های وابسته یا  مشارکت‌های خاص در صورت واگذاری مستقیم دارایی‌ها و بدهی‌های مربوط ضرورت دارد انجام دهد، حسب مورد در حساب سود و زیان دوره یا سود (زیان) انباشته به حساب می‌گیرد. 
28ـ20             33-20         34-206-1-14-3- زمانی که سرمایه‌گذار، معاملاتی را با یک شرکت‌ وابسته یا مشارکت‌های خاص انجام می‌دهد، سودها و زیان‌های ناشی از معاملات با شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص در صورت‌های مالی مجموعه فقط تا میزان منافع سرمایه‌گذاران غیروابسته در شرکت‌های وابسته و مشارکت­های خاص شناسایی می‌شود. سهم سرمایه‌گذار از سودها یا زیان‌های شرکت‌های وابسته یا مشارکت‌های خاص که ناشی از این معاملات است، حذف می‌شود.   7-1-14-3- برای بکارگیری روش ارزش ویژه، از آخرین صورت­های مالی شرکت‌های وابسته يا مشارکت‌های خاص استفاده می‌شود. هرگاه پایان دوره گزارشگري شرکت متفاوت از پایان دوره گزارشگري شرکت‌های وابسته يا مشارکت‌های خاص باشد، شرکت‌های وابسته يا مشارکت‌های خاص، برای استفاده شرکت، صورت­هاي مالي را به همان تاريخ صورت­هاي مالي شرکت تهيه مي‌کند، مگر اينکه انجام آن غیرعملی باشد. 8-1-14-3- چنانچه صورت‌های مالی شرکت‌های وابسته يا مشارکت‌های خاص که برای بکارگیری روش ارزش ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد به تاریخی تهیه شود که متفاوت از تاريخ مورد استفاده شرکت است، بابت آثار معاملات یا رویدادهای قابل ملاحظه‌ای که بین آن تاریخ و تاریخ صورت­های مالی شرکت رخ می‌دهد، تعديلات اعمال ‌می‌شود. به هر حال، تفاوت بین پایان دوره گزارشگری شرکت‌های وابسته یا مشارکت‌های خاص و پایان دوره گزارشگری شرکت، بيش از سه ماه نیست. طول دوره‌هاي گزارشگري و هرگونه تفاوت بين پايان دوره‌هاي گزارشگري، در دوره‌های مختلف، يکسان است. 
   
 15-3- اوراق مشارکت اوراق‌ مشارکت منتشر شده به کسر، بر مبنای روش «ناخالص» در حساب‌ها ثبت می‌گردد. مبلغ کسر اوراق مشارکت و همچنین مخارج انتشار آن در مقاطع سررسید پرداخت سود و کارمزد بر اساس روش «نرخ سود موثر» مستهلک می‌گردد.   
35-3616-3- سهام خزانه 
 1-16-3- سهام خزانه به روش بهای تمام شده شناسایی می‌شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه می‌شود. در زمان خريد، فروش، انتشار يا ابطال ابزار‌هاي مالكانه خود شرکت، هيچ‌ سود يا زياني در صورت سود و زيان شناسايي نمی‌شود. مابه‌ازای پرداختي يا دريافتی بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسايي ‌می‌شود. 2-16-3- هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی‌شود و تفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» شناسایی و ثبت می‌شود. 3-16-3- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان «صرف سهام خزانه» در صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود. 4-16-3- هرگاه‌ تنها بخشي‌ از مجموع‌ سهام خزانه‌، واگذار شود، مبلغ‌ دفتري‌ هر سهم خزانه بر مبناي‌ ميانگين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ مجموع‌ سهام خزانه محاسبه‌ می‌شود.   
78-35 79-35 45ـ3517-3- مالیات بر درامد 1-17-3- هزینه مالیات هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. ماليات جاري و مالیات انتقالي در صورت سود و زيان منعكس می‌شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند.    
25و 22 و 20ـ352-17-3- مالیات انتقالی مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می‌شود. در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی‌های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش‌بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می‌گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی‌های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می‌شود. چنین کاهشی، در صورتی برگشت داده می‌شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.
71-35         59-353-17-3- تهاتر دارايي‌های مالیات جاری و بدهي‌هاي ماليات جاري شرکت دارايي‌های مالیات جاری و بدهي‌هاي ماليات جاري را تنها در صورتی تهاتر می‌كند که الف. حق قانوني برای تهاتر مبالغ شناسايي‎شده داشته باشد و ب. قصد تسويه بر مبناي خالص، یا بازیافت و تسويه همزمان دارایی و بدهي را داشته باشد. 4-17-3-  مالیات جاری و انتقالی دوره جاری مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی می‌شود، به استثنای زمانی که آن‌ها مربوط به اقلامی باشند که در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می‌شوند، که در این خصوص، مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می‌شود.   
123ـ1 125ـ1 129ـ14- قضاوت‌های مدیریت در فرایند بکارگیری رویه‌های حسابداری و براوردها 1-4- قضاوت‌ها در فرایند بکارگیری رویه‌های حسابداری 1-1-4- طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در طبقه دارایی‌های غیرجاری
8-41 9-41 10-41هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداري‌ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت براي‌ مدت‌ طولاني را ‌دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها با قصد استفاده‌ مستمر توسط‌ شرکت نگهداري‌ مي‌شود و هدف‌ آن‌ نگهداري‌ پرتفويي‌ از سرمايه‌گذاري‌ها جهت‌ تامين‌ درامد و يا رشد سرمايه‌ براي‌ شرکت است‌.
ث-10-412-1-4- نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت و2 شرکت و2 وابسته است. هر چند که شرکت تنها مالکیت 17 درصد سهام آن شرکت را در اختیار دارد، ولی شرکت به موجب حق قراردادی تعیین دو نفر از پنج نفر اعضای هیات ‌مدیره آن شرکت، نفوذ قابل ملاحظه دارد.
8-41 9-41 10-412-4- قضاوت مربوط به براوردها 1-2-4- ذخیره تضمین محصولات هیات مدیره با توجه به میزان فروش و بررسی نتایج سال‌های قبل و بازخوردهای دریافت شده از مشتریان در طی سال، اقدام به براورد ذخیره تضمین محصولات می‌نماید.
91-1 34-35– درامدهای عملیاتی
  (مبالغ به میلیون ریال) 
  2×141×14
فروش خالص (1-5)……….………. 
درامد ارائه خدمات (2-5)……….………. 
 ……….………. 
91- 11-5- فروش خالص
 (مبالغ به میلیون ریال)
 2x141x14
 مقدارمبلغمقدارمبلغ
داخلي    
گروه محصولات / محصول ……….……….……….……….……….
گروه محصولات / محصول ……….……….……….……….……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد فروش ‌ناخالص) ………. ……….
  ………. ……….
صادراتي    
گروه محصولات / محصول ……….……….……….……….……….
گروه محصولات / محصول ……….……….……….……….……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
  ………. ……….
فروش ناخالص ………. ……….
برگشت از فروش (……….) (……….)
تخفیفات (……….) (……….)
  ………. ……….
34ـ3 91-12-5- درامد ارائه خدمات
(مبالغ به میلیون ریال) 
 2x141x14
خدمات کارمزدی……….……….
خدمات ……….……….……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد درامد خدمات)……….……….
 ……….……….
91-13-5- فروش خالص و درامد ارائه خدمات به تفكيك وابستگى اشخاص:                                                                            (مبالغ به میلیون ریال)
 2×141×14
 مبلغدرصد نسبت به كلمبلغدرصد نسبت به كل
شرکت­های وابسته و مشارکت­های خاص……….……….……….……….
سایر اشخاص وابسته……….……….……….……….
ساير اشخاص……….……….……….……….
 ………. ………. 
91-14-5- جدول مقايسه‌اى درامدهای عملیاتی و بهاى تمام شده:                                      
                                                                          (مبالغ به میلیون ریال) 
 2×141×14
   درامد عملیاتیبهاي تمام شده درامد عملیاتیسود ناخالصدرصد سود ناخالص به درامد عملیاتیدرصد سود ناخالص به درامد عملیاتی
فروش خالص     
     گروه محصولات/محصول …..……….(……….)……….……….……….
     گروه محصولات/محصول …..……….(……….)……….……….……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد درامد عملیاتی)……….(……….)……….……….……….
 ……….(……….)……….……….……….
درامد ارائه خدمات     
خدمات کارمزدی……….(……….)……….……….……….
خدمات …..……….(……….)……….……….……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد درامد عملیاتی)……….(……….)……….……….……….
 ……….(……….)……….……….……….
 ……….(……….)……….……….……….
25-246- گزارشگرى برحسب قسمت‌هاى مختلف

1-6- اطلاعات مربوط به قسمت‌هاى تجاري به ‌شرح زير است:

(مبالغ به ميليون ريال)

 گروه محصولات/ محصول …..گروه محصولات/ محصول …..ساير عملياتحذف‌هاتجمیعی
 2×141×142×141×142×141×142×141×142×141×14
درامد عملياتي          
فروش به مشتريان برون‌سازماني
فروش به ساير قسمت‌ها
جمع درامد عملياتي
نتيجه عمليات قسمت
هزينه‌هاي مشترك تخصيص‌نيافته        (…)(…)
سود عملياتي        
ساير اطلاعات          
دارايي‌هاي قسمت
دارايي‌هاي مشترك تخصيص‌نيافته        
جمع دارايي‌هاي تجمیعی        
بدهي‌هاي قسمت
بدهي‌هاي مشترك تخصيص‌نيافته        
جمع بدهي‌هاي تجمیعی        
مخارج سرمايه‌اي    
استهلاك    
ساير هزينه‌هاي غيرنقدي به ‌استثناي استهلاك    

2-6- شرکت داراى دو قسمت عمليات اصلى شامل توليد گروه محصولات/محصول ….. و ….. در سطح ايران مي‌باشد. مسئوليت هر يك از قسمت‌هاى فوق به عهده مدير توليد جداگانه و با نظارت مديرعامل است. محصولات عمده توليدى هر دو قسمت به شرح زير است:

قسمتنام محصولات عمده
گروه محصولات/ محصول …..……….
گروه محصولات/ محصول …..……….

3-6- دارایی‌های هر قسمت شامل تمام دارایی‌های عملیاتی استفاده شده توسط قسمت است که عمدتا وجه نقد، مطالبات، موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود (پس از کسر اقلام‌کاهنده مربوط) را در برمی‌گیرد. با وجود اینکه بیشتر این دارایی‌ها می‌تواند مستقیما به هر یک از قسمت‌ها منتسب شود اما مبلغ دفتری برخی از دارایی‌هایی که به طور مشترک توسط دو یا چند قسمت استفاده می‌شود بر مبنایی منطقی به آن قسمت‌ها تخصیص می‌یابد. بدهی‌های قسمت شامل تمام بدهی‌های عملیاتی است و به طور عمده در برگیرنده حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش‌دریافت‌ها و سایر اقلام پرداختنی است. بدهی‌های قسمت، مالیات بردرامد را در برنمی‌گیرد.

4-6- درامد عملیاتی قسمت، هزینه‌های عملیاتی قسمت و نتیجه عملیات قسمت شامل انتقالات بین قسمت‌های تجاری است. چنین انتقالاتی، به قیمت‌های بازار رقابتی برای مشتریان برون سازمانی منظور می‌شود. این انتقالات در تجمیع حذف می‌شود.

97-1 98-17ـ بهای تمام شده درامدهای عملیاتی                                                              
 (مبالغ به میلیون ریال)
  2×141×14
  فروشارائه خدماتجمعفروشارائه خدماتجمع
 مواد مستقيم……….……….……….……….
 دستمزد مستقيم……….……….……….……….……….……….
 سربار ساخت      
 دستمزد غیرمستقیم……….……….……….……….……….……….
 مواد غیرمستقیم……….……….……….……….
 استهلاک……….……….……….……….……….……….
 ……….……….……….……….……….……….……….
 سایر (اقلام کمتر از 10 درصد سربار تولید)……….……….……….……….……….……….
  ……….……….……….……….……….……….
 هزينه‌هاي جذب‌نشده(……….)(……….)(……….)(……….)
 جمع هزينه‌های ساخت……….……….……….……….……….……….
 (افزايش) كاهش موجودي‌های در جريان ساخت……….……….(……….)……….
 ضايعات غيرعادي(……….)(……….)(……….)(……….)
 بهاي تمام شده ساخت……….……….……….……….……….……….
 (افزايش) كاهش موجودي‌های ساخته‌شده1……….……….(……….)(……….)
  ……….……….……….……….……….……….

[12]

1-7- در سال مورد گزارش مبلغ ….. ميليون ريال (سال قبل ….. ميليون ريال) مواد اوليه توسط شركت خريدارى شده است. تامين‌كنندگان اصلى مواد اوليه (بيش از ده درصد خريد) به تفكيك کشور و مبلغ خريد از هر يك به شرح زير است:

  2×141×14
نوع مواد اوليهكشورميليون ريالدرصد نسبت به كل خريدسالميليون ريالدرصد نسبت به كل خريد سال
……….انگلستان……….……….……….……….
……….آلمان……….……….……….……….
……….ايران……….……….……….……….
115ـ12-7- مقايسه مقدار توليد واقعی شرکت در سال مالى مورد گزارش با ظرفيت اسمى و ظرفيت معمول (عملى)، نتايج زير را نشان مى‌دهد:
 واحد اندازه‌گيريظرفيت اسميظرفيت معمول (عملي)توليد واقعي سال 2x14توليد واقعي سال 1x14
گروه محصولات/ محصول ………….……….……….……….……….
گروه محصولات/ محصول ………….……….……….……….……….
11ـ83-7- هزینه‌های جذب نشده عمدتا به دلیل توقف تولید ناشی از ………. محاسبه شده است.
97-1 98-1 115-1(مبالغ به میلیون ریال)     2x14 1x14 هزینه‌های فروش     حقوق و دستمزد و مزايا ………. ………. حمل و نقل ………. ………. حق‏العمل‏كارى و كميسيون فروش ………. ………. استهلاک ………. ………. ………. ………. ………. سایر (اقلام کمتر از 10 درصد هزینه‌های فروش) ………. ……….   ………. ………. هزینه‌های اداری و عمومی     حقوق و دستمزد و مزایا ………. ………. پاداش هیات مدیره[13] ………. ………. استهلاك ………. ………. ………. ………. ………. ساير (اقلام کمتر از 10 درصد هزینه‌های اداری و عمومی) ………. ……….   ………. ……….   ……… ………. 8- هزينه‌هاي فروش، ادارى و عمومى
  
86-19- زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها
 در سال مورد گزارش مبلغ ….. میلیون ریال از مطالبات در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده شرکت، مشکوک‌الوصول شده و کاهش ارزش برای آن در نظر گرفته شده است.[14]  
115ـ110- سایر درامدها (مبالغ به میلیون ریال)
  2x141x14
 فروش ضايعات……….……….
27ـ16سود ‌ناشى‌ از تسعير دارايي‌هاى ارزى عملياتى[15]……….……….
 خالص اضافى انبار………
 ……….……………….
  ……….……….
115ـ111- سایر هزینه‌ها (مبالغ به میلیون ریال)
  2x141x14
الف 18ـ8ضايعات غيرعادى توليد……………….
11-8هزينه‏هاى جذب نشده در توليد……….……….
الف 52 ـ8زیان کاهش ارزش موجودی‌ها……….……….الف57ـ16زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی[16]……….……….
 خالص کسری انبار……….
 ………….……….……….
  ……….……….

1-11- ضايعات غيرعادى توليد عمدتا، ناشى از ………. است.

ب83-112- هزينه‌هاي مالى                                            (مبالغ به میلیون ریال)
  2×141×14
 وام‌های دريافتي از:  
 بانک‌ها و موسسات اعتباری……….……….
18-12شرکت­های وابسته و مشارکت­های خاص……….……….
19ـ12سایر اشخاص وابسته……….……….
 سایر اشخاص……….……….
  ……….……….
 اوراق مشارکت……….……….
 اوراق خرید دین……….……….
21-21تعهدات اجاره سرمایه‌ای……….
 …………….……….
  ……….……….
  ……….……….


86ـ113- ساير درامدها و هزينه‏هاى غيرعملياتى                                                                             
   (مبالغ به میلیون ریال)
   2x141x14
 اشخاص وابسته  
71ـ11سود (زيان) ناشى از فروش دارايي‌هاى ثابت مشهود……….(……….)
90ـ17سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های نامشهود(……….)……….
 سود حاصل از فروش مواد اولیه……….……….
و58ـ15سود ناشى از فروش سرمايه‏گذاری­ها[17]……….……….
  ……….……….
 سایر اشخاص  
71ـ11سود (زيان) ناشى از فروش دارايی­هاى ثابت مشهود……….(……….)
90ـ17سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های نامشهود(……….)……….
ج40-31سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش……….
 سود حاصل از فروش مواد اولیه……….……….
الف30ـ3سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى بانکی……….……….
ج30ـ3سود سهام سایر شرکت­ها……….……….
39ـ21درامد اجاره……….……….
 سود حاصل از تسهیلات اعطایی به دیگران……….……….
 سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری در املاکـ……….
41ـ15زيان كاهش ارزش سرمايه‏گذاري‌های بلندمدت(……….)(……….)
و58ـ15سود ناشى از فروش سایر سرمايه‏گذاري‌ها1……….……….
96و91ـ32برگشت (کاهش) ارزش دارایی‌های غیرجاری……….(……….)
39ـ15درامد (هزینه) ناشی از ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله به ارزش بازار……….(……….)
27ـ16سود (زيان) تسعير یا تسویه دارايي‌ها و بدهي‌هاى ارزى غيرمرتبط با عمليات……….(……….)
 سایر……….……….
 جمع سایر درامدها و هزینه­های غیرعملیاتی جداگانه……….……….
 آثار ناشی از بکارگیری روش ارزش ویژه  
پ22ـ20تجدید طبقه­بندی سایر اقلام سود و زیان جامع……….
    ج30ـ3سود سهام شرکت­های وابسته و مشارکت­های خاص1(……….)(……….)
 سایر……….……….
    جمع سایر درامدها و هزینه­های غیرعملیاتی مجموعه……….……….
الف32ـ31 ب32-3114- سود (زیان) خالص عملیات متوقف‌شده نتایج عملیات متوقف شده کارخانه تولید محصولات غذایی ….. طبق یادداشت 2-28 به شرح زیر است. از بابت آثار مالی ناشی از این تصمیم، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد سال 1×14 ارائه مجدد شده است.

                                                                            (مبالغ به میلیون ریال)

 2x141x14
درامدهای عملیاتی……….……….
بهاى تمام شده درامدهای عملیاتی(……….)(……….)
سود ناخالص……….……….
هزينه‏هاى فروش، ادارى و عمومى(……….)(……….)
ساير درامدها……….……….
سایر هزینه‌ها(……….)(……….)
سود عملياتى……….……….
ساير درامدها و هزينه‏هاى غيرعملياتى……….……….
سود (زیان) عملکرد واحد متوقف شده قبل از مالیات……….……….
مالیات بر درامد / اثر مالیاتی (یادداشت 4-38)……….(……….)
سود(زیان) عملکرد واحد متوقف شده پس از مالیات……….……….
زیان کاهش ارزش دارایی‌های عملیات متوقف شده(……….)(……….)
اثر مالیاتی(……….)(……….)
سود (زیان) ناشی از اندازه‌گیری خالص دارایی‌های واحد متوقف شده به خالص ارزش فروش……….……….
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده……….(……….)
  (مبالغ به میلیون ریال)
  2x141x14
            ج32-31جریان‌های نقدی حاصل از عملیات متوقف شده  
 جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی……….……….
 جریان‌خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری……….……….
 جریان‌خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی……….……….
 خالص افزایش وجه نقد……….……….


35ـ3015- مبنای محاسبه سود (زیان) هر سهم

                                 (مبالغ به میلیون ریال)

  صورت‌های مالی مجموعهصورتهای مالی جداگانه
  2×141×142×141×14
 سود ناشی از عملیات در حال تداوم – عملیاتی……….……….……….……….
 اثر مالیاتی(……….)(……….)(……….)(……….)
  ……….……….……….……….
 سود (زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم – غیرعملیاتی……….(……….)……….(……….)
 اثر مالیاتی(……….)(……….)(……….)(……….)
  ……….(………)……….(………)
 سود (زیان) ناشی از عملیات متوقف شده……….(……….)……….(……….)
 اثر مالیاتی(……….)……….(……….)……….
  ……….(……….)……….(……….)
 سود قبل از مالیات……….……….……….……….
 اثر مالیاتی(……….)(……….)(……….)(……….)
 سود خالص……….……….……….……….
    2×141×142×141×14
  تعدادتعدادتعدادتعداد
 میانگین موزون تعداد سهام عادی انتشار یافته……….……….……….……….
 میانگین موزون تعداد سهام خزانه(……….)(……….)(……….)(……….)
ب35ـ30میانگین موزون تعداد سهام عادی……….……….……….……….


الف55-116 – دارایی‌های ثابت مشهود

 (مبالغ به میلیون ریال)

  زمينساختمانساختمان (اجاره سرمایه‌ای)تاسیساتماشین‌الات و تجهیزاتوسایل نقلیهاثاثه و منصوباتابزارالاتجمعدارایی‌های در جریان تکمیلپیش‌پرداخت‌های‌ سرمایه‌ایاقلام سرمایه‌ای در انبارجمع
د77-11بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی             
 مانده در ابتدای سال 1×14…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
ﻫ 77-11افزایش…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
 واگذار شده(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)
ﻫ 77-11افزایش ناشی از تجدید ارزیابی
 کاهش ناشی از تجدید ارزیابی(…..)(…..)(…..)
ب29-16آثار تفاوت‌های تسعیر ارز…….…….…….…….
هـ77-11انتقال به دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
ﻫ 77-11سایر نقل و انتقالات و تغییرات…..…..…..….….…..…..….. (…..)
 مانده در پایان سال 1×14………………………………………………………………
ﻫ 77-11افزایش…….…….………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
ﻫ 77-11واگذار شده(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)
ﻫ 77-11افزایش ناشی از تجدید ارزیابی…….…….…….
ﻫ 77-11کاهش ناشی از تجدید ارزیابی(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
ب29-16آثار تفاوت‌های تسعیر ارز…..…..…..……
هـ77-11انتقال به دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)
ﻫ 77-11سایر نقل و انتقالات و تغییرات…..…..…..…..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)…..
د77-11مانده در پایان سال 2×14……………………………………………………………………

(مبالغ به میلیون ریال)

  زمينساختمانساختمان (اجاره‌ سرمایه‌ای)تاسیساتماشین‌الات و تجهیزاتوسایل نقلیهاثاثه و منصوباتابزارالاتجمعدارایی‌های در جریان تکمیلپیش‌پرداخت‌های‌ سرمایه‌ایاقلام سرمایه‌ای در انبارجمع
د77-11استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته             
 مانده در ابتدای سال 1×14…….…….…….…….…….…….…….…….
 استهلاک…….…….…….…….…….…….…….…….
 حذف استهلاک انباشته داراییهای تجدید ارزیابی شده(…..)
 کاهش ارزش…….…….…….…….…….…….…….…….…….
 برگشت کاهش ارزش(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)
 واگذار شده(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)
هـ77-11انتقال به دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
 سایر نقل و انتقالات و تغییرات…..…..…..…..…..…..…..…..…..
د77-11مانده در پایان سال1×14………………………………………………
 استهلاک…….………….…….…….…….…….…….…….
 حذف استهلاک انباشته داراییهای تجدید ارزیابی شده(…..)
 کاهش ارزش…….…….…….…….…….…….…….…….…….
 برگشت کاهش ارزش(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)
 واگذار شده(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)
هـ77-11انتقال به دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)
 سایر نقل و انتقالات و تغییرات…..…..…..…..…..…..…..…..…..
د77-11مانده در پایان سال2×14……………………………………………………
د77-11مبلغ دفتری در پایان سال2×14……………………………………………………………………
د77-11مبلغ دفتری در پایان سال1×14………………………………………………………………
ب135-11-16- دارايي‌هاى ثابت مشهود شركت تا مبلغ ….. ميليون ريال در مقابل خطرات احتمالى ناشى از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه‏اى برخوردار است. 
 81ـ112-16- ماشين‏آلات و تجهیزات شركت، در سال 2×14 مورد تجديدارزيابى قرار گرفته و تفاوت آن به ترتيب به مبلغ ….. و ….. ميليون ريال تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابى دارایی‌ها در سرفصل حقوق مالکانه طبقه‏بندى شده و در صورت سود و زيان جامع نيز انعكاس يافته است. مقایسه مبلغ دفتری ماشين‏آلات و تجهیزات مبتنی بر روش تجدید ارزیابی با مبلغ دفتری مبتنی بر روش بهای تمام شده به شرح زیر است:

                                                                                           (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
 بر مبنای بهای تمام شدهبر مبنای تجدیدارزیابیبر مبنای بهای تمام شدهبر مبنای تجدیدارزیابی
ماشين‏آلات و تجهیزات……….……….……….
ث92ـ421-2-16- تجدید ارزیابی ماشين‏آلات و تجهیزات شرکت در تاریخ …… توسط ارزیابان مستقل …. انجام شده است. این ارزیابان، عضو ……… هستند. تجدید ارزیابی ماشين‏آلات و تجهیزات با توجه به استاندارد حسابداری 42  اندازه‌گیری ارزش منصفانه، توسط ارزیابان با شرایط زیر تعیین شده است: الف – تکنیک ارزیابی: رویکرد بهای تمام شده است. این رویکرد مبلغی را منعکس می‌کند که در حال حاضر برای جایگزین کردن ظرفیت ارائه خدمت یک دارایی (که اغلب بهای جایگزینی جاری نامیده می‌شود) مورد نیاز است. ب – داده‌های مورد استفاده داده‌های ورودی سطح دو، شامل قیمت دارایی‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای دارایی مربوط، قابل مشاهده است.
الف78-113-16- زمين و بخشى از ساختمان‌ها و ماشين‏آلات شركت به مبلغ ….. میلیون ریال در قبال تسهيلات مالى دريافتى در وثیقه بانك‌ها می‌باشد.
ﻫ 78-114-16- دارايي‌هاى در جریان تكميل به شرح زیر است:
   (مبالغ به میلیون ریال)
 درصد تکمیلبراورد تاریخ بهره‌برداریبراورد مخارج تکمیلمخارج انباشتهتاثیر پروژه بر عملیات
 2×141×14  2×141×14 
احداث خط توليد …..………………………………افزایش ظرفیت
احداث كارخانه توليد …..……………………………………
    ……………… 

1-4-16- بخشی از منابع برای پروژه احداث خط تولید ….. از محل انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ….. میلیون ریال تامین شده است.

2-4-16- مبالغ زیر به حساب دارایی‌های در جریان تکمیل منظور شده است:

             (مبالغ به میلیون ریال)

  مخارج انباشته
  2×141×14
الف26-13مخارج تسهیلات مالی……….……….
الف26-13مخارج مالی اوراق مشارکت……….……….
ب و الف 29ـ16تفاوت تسعیر تسهیلات مالی ارزی دریافتی……….……….
  ……….……….
الف26ـ135ـ16ـ مخارج تامین مالی منظور شده به دارایی‌های ثابت مشهود طی سال به شرح زیر است:

                                                                (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
مخارج تسهیلات مالی……….……….
مخارج مالی اوراق مشارکت……….……….
 ……….……….
الف78-116-16- مالکیت قانونی دارایی‌های مورد استفاده زیر به شرکت منتقل نشده یا شرکت در اعمال حقوق قانونی خود نسبت به آنها با محدودیت مواجه می‌باشد:                                                                       (مبالغ به میلیون ریال)
 مبلغ دفتریتوضیحات
 2×141×14
زمین …..……….……….عدم انتقال مالکیت
ساختمان …..……….……….محدودیت در اعمال حقوق قانونی
…………….……….………
 ……….………. 
5ـ1517- سرمایه‌گذاری در املاک                                                                        (مبالغ به میلیون ریال)
 2x141x14
یک قطعه زمین به مساحت …… مترمربع در …………….……….
پیش‌پرداخت خرید املاک……….……….
………….……….……….
 ……….……….

1-17- مبلغ ….. میلیون ریال از سرمایه‌گذاری در املاک شرکت، در قبال تسهيلات مالى دريافتى در وثیقه بانك‌ها می‌باشد.

پ55-118– دارایی‌های نامشهود                                                                                                       
(مبالغ به میلیون ریال)
  حق امتیاز خدمات عمومیسرقفلی محل کسبدانش فنینرم افزارهاپیش پرداخت‌های سرمایه‌ایجمع
ج96-17بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی      
ج96-17مانده در ابتدای سال 1×14…….…….…….…….…….…….
 افزایش…….…….…….…….…….
 واگذار شده(…..)(…..)(…..)
 افزایش ناشی از تجدید ارزیابی
 کاهش ناشی از تجدید ارزیابی
 آثار تفاوت‌های تسعیر ارز
 انتقال به دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
 سایر نقل و انتقالات و تغییرات
ج96-17مانده در پایان سال 1×14………………………………
 افزایش…….…….…….…….…….
 واگذار شده(…..)(…..)(…..)
 افزایش ناشی از تجدید ارزیابی
 کاهش ناشی از تجدید ارزیابی
 آثار تفاوت‌های تسعیر ارز…..…..
 انتقال به دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش(…..)(…..)
 سایر نقل و انتقالات و تغییرات
ج96-17مانده در پایان سال 2×14………………………………
ج96-17استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته      
 مانده در ابتدای سال 1×14…….…….…….
 استهلاک…….…….…….
 حذف استهلاک انباشته دارایی‌های تجدید ارزیابی شده
 کاهش ارزش…….…….…….…….
 برگشت کاهش ارزش
 واگذار شده(…..)(…..)(…..)(…..)
 انتقال به دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
 سایر نقل و انتقالات و تغییرات
ج96-17مانده در پایان سال 1×14……………………
 استهلاک…….…….…….
 حذف استهلاک انباشته دارایی‌های تجدید ارزیابی شده
 کاهش ارزش…….…….…….…….
 برگشت کاهش ارزش
 واگذار شده(…..)(…..)(…..)(…..)
 انتقال به دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
 سایر نقل و انتقالات و تغییرات
ج96-17مانده در پایان سال 2×14…………………………
ج96-17مبلغ دفتری در پایان سال 2×14………………………………
ج96-17مبلغ دفتری در پایان سال 1×14………………………………

19ـ سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص

(مبالغ به میلیون ریال)

 بورسی/ غیربورسی2×141×14
 تعداد سهامدرصد سرمایه‌گذاریارزش ویژه/بهای تمام شدهکاهش ارزش انباشتهمبلغ دفتریارزش بازارمبلغ دفتریارزش بازار
مجموعه         
شرکت م 1غیربورسی…..30……….……….……….……….
شرکت م 2غیربورسی…..45……….ـ……….ـ……….ـ
سایر مشارکت‌های خاص که به تنهایی بااهمیت نیستند   ……….……….……….
    ……….(……….)………. ………. 
جداگانه         
شرکت م 1غیربورسی…..30……….(……….)……….……….……….
شرکت م 2غیربورسی…..45……….ـ……….ـ……….ـ
سایر مشارکت‌های خاص که به تنهایی بااهمیت نیستند   ……….……….……….
    ……….(……….)………. ………. 
الف 31ـ 411ـ19ـ اطلاعات مشارکت‌های خاص بااهمیت در پایان دوره گزارشگری به شرح زیر است:
 نام مشارکت خاصفعالیت اصلیمحل شرکت و محل اصلی فعالیت آننسبت منافع مالکیت / حق رای
    2×141×14
 شرکت م 1تولید تجهیزات الکترونیکیایران30%30%
 شرکت م 2تولید محصولات بهداشتیایران45%45%
      


31-41 ب12 ـ 41 ب13 ـ 41  2-19- خلاصه اطلاعات مالی مشارکت‌های خاص 1ـ2ـ19ـ خلاصه اطلاعات مالی مشارکت‌های خاص به شرح زیر است:                                              (مبالغ به میلیون ریال)   مشارکت‌های خاص بااهمیت مشارکت‌های خاص به       شرکت م 1 شرکت م 2 تنهایی کم‌اهمیت جمع   2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 دارایی‌های جاری ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. دارایی‌های غیرجاری ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. بدهی‌های جاری (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) بدهی‌های غیرجاری (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)                   مبالغ دارایی‌ها و بدهی‌های فوق شامل موارد زیر است: موجودی نقد ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. تسهیلات مالی جاری (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) تسهیلات مالی بلندمدت (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)                   درامد عملیاتی ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سود یا زیان عملیات در حال تداوم ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از کسر مالیات ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سود (زیان) خالص ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سایر اقلام سود و زیان جامع ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سود (زیان) جامع ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….                   سود دریافتی از مشارکت‌های خاص ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سود (زیان) خالص شامل اقلام زیر است:                 درامد مالی (سود تضمین شده) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. هزینه استهلاک ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. هزینه مالی ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. هزینه مالیات بر درامد ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
   
ب 14 ب ـ 412ـ2ـ 19ـ صورت تطبیق اطلاعات مالی خلاصه شده فوق با مبلغ دفتری شناسایی شده در صورت‌‌های مالی مجموعه:                    (مبالغ به میلیون ریال)   مشارکت‌های خاص بااهمیت مشارکت‌های خاص‌ به       شرکت م 1 شرکت م 2 تنهایی کم‌اهمیت جمع   2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 خالص دارایی‌ها ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سهم از خالص دارایی‌ها ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. تعدیلات ارزش منصفانه خالص دارایی‌ها ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سرقفلی ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سایر تعدیلات (تصریح شود) ………. (……….) (……….) ………. ………. (……….) (……….) ………. مبلغ دفتری ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 
ب 16 ـ 413ـ2ـ 19ـ سهم از سود (زیان) مشارکت‌های خاص:                                                                                                   (مبالغ به میلیون ریال)   مشارکت‌های خاص بااهمیت مشارکت‌های خاص‌ به       شرکت م 1 شرکت م 2 تنهایی کم‌اهمیت جمع   2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 سود (زیان) خالص ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. (……….) (……….) استهلاک سرقفلی   (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) استهلاک تعدیلات ارزش منصفانه خالص دارایی‌ها (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) سایر تعدیلات (تصریح شود) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سهم از سود (زیان) مشارکت‌های خاص ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. (……….) (……….)
پ31-41 پ 33ـ41 16ب-414-2-19- خلاصه اطلاعات مالی تجمیعی مشارکت‌های خاص که به تنهایی کم‌اهمیت هستند:
(مبالغ به میلیون ریال)
 2×141×14
سهم از سود (زیان) عملیات در حال تداوم……….……….
سهم از سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از کسر مالیات……….……….
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع……….……….
سهم از مجموع سود و زیان جامع……….……….
مبلغ دفتری منافع در مشارکت‌های خاص……….……….
   
پ 33ـ41  5-2-19- سهم شناسایی نشده از زیان‌های مشارکت‌های خاص:
(مبالغ به میلیون ریال)
 2×141×14
سهم  شناسایی نشده از زیان‌های مشارکت‌های خاص……….……….
سهم شناسایی نشده انباشته از زیان‌هایمشارکت‌های خاص……….……….
   
110-32 114-373-19- گردش حساب کاهش ارزش انباشته مشارکت‌های خاص:
  (مبالغ به میلیون ریال)
 صورت‌های مالی مجموعهصورت‌های مالی جداگانه
 2x141x142x141x14
مانده در ابتدای دوره……….……….……….……….
زیان کاهش ارزش……….……….……….……….
برگشت زیان کاهش ارزش(……….)(……….)(……….)(……….)
مانده در پایان دوره……….……….……….……….
 20- سرمايه‌گذاري‌ در شرکت‌های وابسته (مبالغ به میلیون ریال)   بورسی/ غیربورسی 2×14 1×14   تعداد سهام درصد سرمایه‌گذاری ارزش ویژه/ بهای تمام شده کاهش ارزش انباشته مبلغ دفتری ارزش بازار مبلغ دفتری ارزش بازار صورت‌های مالی مجموعه                   شرکت و 1 بورسی ….. 35 ………. (……….) ………. ………. ………. ………. شرکت و 2 غیربورسی ….. 17 ………. – ………. – ………. – شرکت و 3 فرابورسی ….. 40 ………. – ………. ………. ………. ………. شرکت و 4 بورسی ….. 28 ………. (……….) ………. ………. ………. ………. شرکت و 5 غیربورسی ….. 30 ………. – ………. – – – شرکت و 6 بورسی ….. 33 ………. (……….) ………. ………. ………. ………. سایر شرکت‌های وابسته که به تنهایی بااهمیت نیستند       ………. (……….) ………. – ………. –         ………. (……….) ……….   ……….   صورت‌های مالی جداگانه                   شرکت و 1 بورسی ….. 35 ………. (……….) ………. ………. ………. ………. شرکت و 2 غیربورسی ….. 17 ………. – ………. – ………. – شرکت و 3 فرابورسی ….. 40 ………. – ………. ………. ………. ………. شرکت و 4 بورسی ….. 28 ………. (……….) ………. ………. ………. ………. شرکت و 5 غیربورسی ….. 30 ………. – ………. – – – شرکت و 6 بورسی ….. 33 ………. (……….) ………. ………. ………. ………. سایر شرکت‌های وابسته که به تنهایی بااهمیت نیستند       ………. (……….) ………. – ………. –         ………. (……….) ……….   ……….  
الف 31ـ411ـ20ـ اطلاعات مربوط به واحدهای تجاری وابسته بااهمیت در پایان دوره گزارشگری مالی به شرح زیر است:
نام شرکت وابستهفعالیت اصلیمحل شرکت و فعالیت آننسبت منافع مالکیت/ حق رای
   2×141×14
شرکت و 1 (1)حمل و نقلایران35% / 37%35% / 37%
شرکت و 2 (2 و 3)تولید فولادآلمان17%17%
شرکت و 3تولید محصولات صنعتیایران40%40%
شرکت و 4 (4)تولید محصولات پتروشیمیانگلیس28%45%  
شرکت و 5هلدینگ چند رشته­ایایران30%
شرکت و 6تایر سازیایران33%33%
4الف31-41 (1) به دنبال توافق سهامداران، شرکت به میزان 37 درصد در مجمع شرکت و 1 حق رای دارد.
ب33-41(2) پایان دوره مالی شرکت آلمانی و 2، ده دی است. به منظور به‌کارگیری روش ارزش ویژه، از صورت‌های مالی شرکت و 2 برای دوره مالی منتهی به 10 دی 2×14 استفاده شده ‌است و تعدیلات مناسب برای آثار معاملات بااهمیت بین آن تاریخ و 29 اسفند 2×14 صورت گرفته است.
ث-10ـ41(3) هرچند که شرکت کمتر از 20 درصد از حقوق مالکانه شرکت و 2 و کمتر از 20 درصد حق رای در مجمع آن شرکت را در اختیار دارد، لیکن با توجه به حق قراردادی در تعیین 2 عضو از 5 عضو هیات ‌مدیره، بر این شرکت نفوذ قابل‌ملاحظه دارد.
25-20(4) با توجه به کاهش منافع مالکیت در شرکت و 4، آن بخش از تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی مربوط به کاهش در منافع مالکیت که قبلا در سایر اقلام سود و زیان جامع مجموعه شناسایی شده، به سود یا زیان دوره مجموعه تجدید طبقه­بندی شده است.4ب ـ 41 31ـ 41 ب12 ـ 41 ب13- 41                               ب14ب-41                 ب16-41
2ـ20- خلاصه اطلاعات مالی شرکت‌های وابسته 1ـ2ـ20ـ خلاصه اطلاعات مالی شرکت‌های وابسته به شرح زیر است:                                                                                                      (مبالغ به میلیون ریال)   شرکت‌های وابسته بااهمیت شرکت‌های وابسته به تنهایی کم‌اهمیت جمع    شرکت و 1 شرکت و 2 شرکت و 3 شرکت و 4 شرکت و 5 شرکت و 6   2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 دارایی‌های جاری ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. دارایی‌های غیرجاری ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. بدهی‌های جاری (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (………) بدهی‌های غیرجاری (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (………)                             درامد عملیاتی ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سود یا زیان عملیات در حال تداوم ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از کسر مالیات  – – ………. ………. – – – – – – – – – – – – سود (زیان) خالص ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سایر اقلام سود و زیان جامع ………. ………. – – ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سود و زیان جامع ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….                                   سود دریافتی از شرکت‌های وابسته             ………. ………. ـ ـ ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 2ـ2ـ20ـ صورت تطبیق اطلاعات مالی خلاصه شده (جدول 1-2-20) با مبلغ دفتری شناسایی شده در صورت‌های مالی مجموعه:     (مبالغ به میلیون ریال)   شرکت‌های وابسته بااهمیت شرکت‌های وابسته به تنهایی کم‌اهمیت جمع    شرکت و 1 شرکت و 2 شرکت و 3 شرکت و 4 شرکت و 5 شرکت و 6   2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 2×14 1×14 خالص دارایی‌ها ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سهم از خالص دارایی‌ها ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. تعدیلات ارزش منصفانه خالص دارایی‌ها ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سرقفلی – – ………. ………. ………. ………. – – – – – – – – – – سایر تعدیلات (تصریح شود) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. مبلغ دفتری ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….     3-2-20- سهم از سود (زیان) واحدهای تجاری وابسته:                                                                            (مبالغ به میلیون ریال)   شرکت‌های وابسته بااهمیت شرکت‌های وابسته به تنهایی کم‌اهمیت جمع    شرکت و 1 شرکت و 2 شرکت و 3 شرکت و 4 شرکت و 5 شرکت و 6   2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 2x14 1x14 سود (زیان) خالص ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. استهلاک سرقفلی   – – ………. ………. – – – – – – – – – – – – استهلاک تعدیلات ارزش منصفانه خالص دارایی‌ها ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سایر تعدیلات (تصریح شود) ………. ………. – – ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. سهم از سود (زیان) واحد تجاری وابسته ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….


پ-31-41  4ـ2ـ20ـ خلاصه اطلاعات مالی تجمیعی شرکت‌های وابسته که به تنهایی کم‌اهمیت هستند:                                             (مبالغ به میلیون ریال)
  2x141x14 
 سهم از سود (زیان) عملیات در حال تداوم……….………. 
 سهم از سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از کسر مالیات……….………. 
 سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع……….………. 
 سهم از  سود و زیان جامع……….………. 
 مبلغ دفتری منافع در شرکت‌های وابسته……….………. 
پ 33ـ415ـ2ـ20ـ سهم شناسایی نشده از زیان‌های شرکت‌های وابسته                                                                                 (مبالغ به میلیون ریال)
  2x141x14 
 سهم شناسایی نشده از زیان‌های شرکت‌های وابستهــ 
 سهم شناسایی نشده انباشته از زیان‌های شرکت‌های وابستهــ 
110-32 114-373ـ20ـ گردش حساب کاهش ارزش انباشته شرکت‌های وابسته:                                                                         
  (مبالغ به میلیون ریال)
 صورت‌های مالی مجموعه صورت‌های مالی جداگانه
 2x141x142x141x14
مانده در ابتدای دوره……….……….……….……….
زیان کاهش ارزش……….……….……….……….
برگشت زیان کاهش ارزش(……….)(……….)(……….)(……….)
مانده در پایان دوره……….……….……….……….
  
الف 33ـ 414ـ20ـ محدودیت‌های قابل‌ملاحظه شرکت وابسته و 2 از بابت انتقال وجه نقد یا بازپرداخت وام­های اعطایی به شرکت، به دلیل …… محدودیت قابل ملاحظه دارد.  
58ـ1521- سایر سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت

 (مبالغ به میلیون ریال)

 یادداشت2x141x14
  بهای تمام شدهکاهش ارزش انباشتهمبلغ دفتریمبلغ دفتری
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها1-21……….(……….)……….……….
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار2-21……….(……….)……….……….
سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت بانكي3-21……….……….……….
  ……….(……….)……….……….
  
58ـ1521-1-‌ سرمايه‏گذارى در سهام شركت‌ها به شرح زير تفكيك مى‏شود:

 (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
تعداد سهامدرصد سرمايه‌گذاريبهاي تمام شده‌کاهش ‌ارزش انباشتهمبلغ دفتریارزش بازارمبلغ دفتریارزش بازار
سرمایه‌گذاری‌های‌سریع‌المعامله (بورسی و فرابورسی)        
شركت ……….……….……….……….(……….)……….……….……….……….
شركت ……….……….……….……….……….……….……….……….
   ……….(……….)……….……….
ساير شرکت‌ها        
شرکت ……….……….……….……….(……….)……….……….
شرکت ……….……….……….……….(……….)……….……….
   ……….(……….)……….……….
   ……….(……….)……….……….

2-21- سرمایه­گذاری در سایر اوراق بهادار

(مبالغ به میلیون ریال)
ناشرنوع اوراقنرخ سود2×141×14
شرکت …….مشارکت……….……….……….
شرکت …….مرابحه……….……….……….
شرکت ……صکوک……….……….……….
شرکت …….……….……….……….……….
   ……….……….

3ـ21ـ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانکی

سپرده‌های سرمایه‌گذاری شرکت به مبلغ ….. میلیون ریال با نرخ ….. درصد و مبلغ ….. میلیون ریال با نرخ ….. درصد می‌باشد.

37-134ـ21ـ سرمایه‌گذاری‌های زیر در وثیقه بدهی‌ها هستند:

                                                      (مبالغ به میلیون ریال)

 2x141x14
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها  
شرکت …..……….……….
شرکت …..……….……….
 ……….……….
سایر اوراق بهادار……….……….
سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى بلندمدت بانكى……….……….
 ……….……….
    55ـ1  22ـ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
 80ـ11-22- دریافتنی‌های کوتاه‌مدت
(مبالغ به میلیون ریال)
  2×141×14
  رياليارزيجمعکاهش ارزشخالصخالص
 تجاری      
 اسناد دريافتني      
 اشخاص وابسته……….……….……….……….……….
 ساير مشتریان……….……….……….(……….)……….……….
  ……….……….……….(……….)……….……….
 حساب‌هاي دريافتني      
 اشخاص وابسته……….……….……….(……….)……….……….
 ساير مشتریان……….……….……….(……….)……….……….
  ……….……….……….(……….)……….……….
  ……….……….……….(……….)……….……….
 سایر دریافتنی‌ها      
 اسناد دريافتني      
 اشخاص وابسته……….……….……….……….……….
 سایر اشخاص……….……….……….(……….)……….……….
  ……….……….……….(……….)……….……….
 حساب‌هاي دريافتني      
 اشخاص وابسته……….……….……….……….……….
 تسهیلات اعطایی به دیگران……….……….(……….)……….……….
 كاركنان (وام و مساعده)……….……….……….……….
 سپرده‌های موقت……….……….……….……….
 سود سهام دریافتنی……….……….……….……….……….
 سود تحقق‌یافته اوراق بهادار……….……….……….……….……….
 سایر……….……….……….(……….)……….……….
  ……….……….……….(……….)……….……….
  ……….……….……….(……….)……….……….
  ……….……….……….(……….)……….……….
               
80ـ1  
            2-22- دریافتنی‌های بلندمدت

             (مبالغ به میلیون ریال)

 2x141x14
 رياليارزيجمعکاهش ارزشخالصخالص
تجاری      
اسناد دريافتني      
اشخاص وابسته……….……….……….……….……….
ساير مشتریان……….……….……….(……….)……….……….
 ……….……….……….(……….)……….……….
حساب‌هاي دريافتني      
اشخاص وابسته……….……….……….(……….)……….……….
ساير مشتریان……….……….……….(……….)……….……….
 ……….……….……….(……….)……….……….
 ……….……….……….(……….)……….……….
سایر دریافتنی‌ها      
اسناد دريافتني      
اشخاص وابسته……….……….……….……….……….
سایر اشخاص……….……….……….(……….)……….……….
 ……….……….……….(……….)……….……….
حساب‌هاي دريافتني      
اشخاص وابسته……….……….……….……….……….
تسهیلات اعطایی به دیگران……….……….(……….)……….……….
كاركنان (وام و مساعده)……….……….……….……….
سایر……….……….……….(……….)……….……….
 ……….……….……….(……….)……….……….
 ……….……….……….(……….)……….……….
 ……….……….……….(……….)……….……….

3-22- [سیاست‌های فروش اعتباری و خط‌مشی شرکت برای تعیین کاهش ارزش دریافتنی‌ها در این قسمت افشا می‌شود.]

الف37-374-22- مدت زمان دریافتنی‌هایی که معوق شده ولی کاهش ارزش نداشته‌اند:                                                                                             (مبالغ به میلیون ریال)
 2x141x14
…-… روز……….……….
…-… روز……….……….
جمع……….……….
میانگین مدت زمان (روز)……….……..


این دریافتنی‌های تجاری شامل مبالغی است که در پایان دوره گزارشگری معوق شده ولی به دلیل عدم تغییر قابل‌ملاحظه در کیفیت اعتباری، برای آنها کاهش ارزش شناسایی نشده و این مبالغ هنوز قابل دریافت می‌باشند.

14ـ375-22-گردش حساب کاهش ارزش دریافتنی‌ها به شرح زیر است:

                                                                       (مبالغ به میلیون ریال)

  
  2×141×14
  
 مانده در ابتدای سال……….……..
 زیان‌های کاهش ارزش دریافتنی‌ها……….……..
 حذف شده طی سال به عنوان غیر قابل وصول(……….)(……….)
 بازیافت شده طی سال(……….)(……….)
 برگشت زیان‌های کاهش ارزش(……….)(……….)
 مانده در پایان سال……….……….
 6-22- در تعیین قابلیت بازیافت دریافتنی‌های تجاری، هرگونه تغییر در کیفیت اعتباری دریافتنی‌های تجاری از زمان ایجاد تا پایان دوره گزارشگری مد نظر قرار می‌گیرد.
ب27-377-22- کاهش ارزش شامل دریافتنی‌های تجاری است که به مبلغ … ریال (سال قبل … ریال) در شرکت کاهش ارزش یافته‌اند. کاهش ارزش شناسایی شده نشان‌دهنده تفاوت بین مبلغ دفتری این دریافتنی‌های تجاری و ارزش فعلی عواید مورد انتظار تسویه است. برای این دسته از دریافتنی‌ها وثیقه دریافت نشده است.
56ـ123- ساير دارايي‌ها
                                                               (مبالغ به میلیون ریال)
 2×141×14 
وجوه بانکی مسدودشده[18]……….………. 
سپرده نزد صندوق دادگستری……….………. 
ساير……….………. 
 ……….………. 
56ـ124- پيش‏پرداخت‌ها

                                                              (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
پیش‌پرداخت‌های خارجي  
     سفارشات مواد اوليه……….……….
     سفارشات قطعات و لوازم يدكي……….……….
…….……….……….
سایر……….……….
 ……….……….
پيش‌پرداخت‌های داخلی  
     خريد مواد اوليه……….……….
     بيمه دارايي‌ها……….……….
مالیات بر درامد……….……….
اوراق سلف موازی استاندارد (یادداشت 2-24)……….……….
     …….……….……….
سایر……….……….
مالیات پرداختنی (یادداشت 38)(……….)(……….)
 ……….……….
 ……….……….

1-24- پیش‌پرداخت‌ها به ترتیب شامل …….. و …….. میلیون ریال به اشخاص وابسته طبق یادداشت 2-45 می‌باشد.

2-24- شرکت با هدف تامین مواد اولیه ….. به میزان ….. [تن]، تعداد ….. اوراق سلف موازی استاندارد (بدون اختیار) به قیمت هر ورق ….. ریال را با ارزش اسمی ….. ریال و با سررسید ….. و در تاریخ ….. خریداری کرده است که در سرفصل پیش‌پرداخت‌ها منعکس شده است.

50ـ8 51ـ825- موجودى مواد و كالا                                                                                      (مبالغ به میلیون ریال)
  2×141×14
  بهاي تمام‌شدهكاهش ‌ارزشخالصخالص
ج51-8كالاي ساخته‌شده……….……….……….
ب51-8كالاي در جريان ساخت……….……….……….
الف51-8مواد اوليه و بسته‌بندي……….……….……….
ﻫ 51-8قطعات و لوازم يدكي……….(……….)……….……….
 ساير موجودي‌ها……….(……….)……….……….
  ……….(……….)……….……….
د 51-8كالاي در راه[19]……….……….……….
  ……….(……….)……….……….

1-25- موجودى مواد اوليه و بسته‏بندى، كالاى ساخته شده، قطعات و لوازم يدكى شركت تا مبلغ ….. ميليون ريال در مقابل خطرات ناشى از ….. بيمه شده است.

2-25- بخشی از موجودی‌ها به شرح زیر نزد دیگران نگهداری می‌شود:

 (مبالغ به میلیون ریال)

نوع موجودیمحل نگهداریعلت 
2×141×14
مواد اولیهقطعه‌سازانساخت قطعه…..…..
کالای ساخته شدهانبارهای عمومینگهداری…..…..
……….……….……….…..…..
   …..…..
ج52-83-25- موجودی مواد اولیه، کالای ساخته شده و ….. به بهاي تمام شده ….. میلیون ریال در وثیقه بانک‌ها می‌باشد.

[20]

55ـ1 79ـ1 58ـ15  26- سرمايه‌گذاري‌هاى كوتاه‌مدت (مبالغ به میلیون ریال)   2x14 1x14   بهای تمام شده کاهش ارزش خالص خالص سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله در بازار         سهام شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس/فرابورس –[21]   –1 ………. ………. سایر اوراق بهادار –11 ………. ……….   – – ………. ………. سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها ………. (……….) ………. ………. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ………. (……….) ………. ………. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت بانکی ………. – ………. ……….   ………. (……….) ………. ……….
55ـ127- موجودى نقد                                                                        (مبالغ به میلیون ریال)
  2x141x14
 موجودى نزد بانك‌ها – ریالی[22]……….……….
 موجودى نزد بانك‌ها – ارزی2……….……….
 موجودى صندوق و تنخواه‌گردان‌ها – ریالی……….……….
 موجودى صندوق و تنخواه‌گردان‌ها – ارزی……….……….
 وجوه نقد در راه……….……….
  ……….……….
52ـ21-27- مبلغ ….. میلیون ریال از موجودی نزد بانک‌های شرکت به دلیل ….. توسط …..، مسدود شده است که انتظار می‌رود ظرف حداکثر 3 ماه آینده حل و فصل شود.

2-27- وجوه نقد در راه، مربوط به چک‌های منتهی به تاریخ 29/12/2×14 می‌باشد که برای وصول به بانک ارائه شده است.

32ـ3128- دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش                                                                                  (مبالغ به میلیون ریال)
 2x141x14
زمین و ساختمان انبار……….
دارایی‌های مرتبط با کارخانه تولید محصولات غذایی …..……….
دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش……….
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش……….

1-28- شرکت در سال مالی 2×14 تصمیم گرفته است یک باب انبار واقع در ….. را واگذار نماید. برای فروش انبار به قیمت منطقی، بازاریابی موثری انجام شده است.

2-28- شرکت مصمم است کارخانه تولید محصولات غذایی ….. را به منظور ….. واگذار نماید و پیش‌بینی می‌گردد که فرایند واگذاری تا تاریخ …../…../3×14 تکمیل شود. به همین منظور، فعالیت این کارخانه از تاریخ ….. متوقف گردیده است (یادداشت 14). سرفصل‌های اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های کارخانه قابل‌واگذاری در پایان سال گزارشگری به شرح زیر است:

                                       (مبالغ به میلیون ریال)

 2x14
دارایی‌های کارخانه 
دارایی‌های ثابت مشهود……….
دارایی‌های نامشهود……….
موجودی کالا……….
دریافتنی‌های تجاری……….
 ……….
بدهی‌های کارخانه 
پرداختنی‌های تجاری……….
………..……….
 ……….
81ـ129- سرمايه 
 الف81-1سرمايه شركت در تاریخ 29/12/2×14 مبلغ ………. ميليون ريال، شامل ………. سهم ………. ریالی با نام تمام پرداخت شده می‌باشد. ترکیب سهامداران در تاريخ صورت وضعیت مالی به شرح زير است:
 2x141x14
 تعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیت
……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….
سايرين (کمتر از 5 درصد)……….……….……….……….
 ……….100……….100

ج

الف8-11-29- صورت تطبیق تعداد سهام اول سال و پایان سال

طی سال مورد گزارش، سرمایه شرکت از مبلغ ….. میلیون ‌ریال به ….. میلیون ‌ریال (معادل ….. درصد) به شرح زیر، افزایش یافته که در تاریخ …/…/2×14 به ثبت رسیده است.

 2x141x14
 تعداد سهامتعداد سهام
مانده ابتدای سال………..………..
افزایش سرمایه از محل سود انباشته………..
افزایش سرمایه نقدی………..………..
………………..………..
مانده پایان سال………..………..
79-130- افزایش سرمایه در جریان

طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ….. از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ….. ميليون ريال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ….. میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است. مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان می‌باشد.

ث108-131- صرف سهام
 طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال1×14 افزایش سرمایه شرکت با سلب حق تقدم از صاحبان سهام به میزان … درصد از محل فروش سهام تصویب و مقرر گردید هر سهم به قیمت ….. ریال به فروش برسد و تفاوت مبلغ فروش و مبلغ اسمی سهام جمعا به مبلغ ….. میلیون ریال به حساب صرف سهام منظور گردد.
ب81-132- اندوخته قانونى

در اجراى مفاد مواد 140 و 238 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 و ماده ….. اساسنامه، مبلغ ….. ميليون ريال از محل سود قابل تخصيص، به اندوخته قانونى منتقل شده است. به موجب مفاد مواد ياد شده تا رسيدن مانده اندوخته قانونى به 10 درصد سرمايه شركت، انتقال يك بيستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق‏الذكر الزامى است. اندوخته قانونى قابل انتقال به سرمايه نمی‌باشد و جز در هنگام انحلال شركت، قابل تقسيم بين سهامداران نیست.

ب81-133- سایر اندوخته‌ها

ساير اندوخته‏ها متشكل از اندوخته عمومى و اندوخته طرح توسعه است. مجمع عمومى شركت به منظور تقويت بنيه مالى شركت به موجب ماده ….. اساسنامه هر سال معادل ….. درصد از سود خالص را به اندوخته عمومى تخصيص مى‏دهد. علاوه بر اين، به منظور اجراى طرح توسعه …..، طبق مصوبه مجمع عمومى مورخ ../ ../ 0x14، اندوخته طرح توسعه در حساب‌ها اختصاص يافته است. گردش حساب اندوخته‏هاى ياد شده طى سال مالى به شرح زير است:

          (مبالغ به میلیون ریال)

 اندوخته عمومياندوخته طرح توسعهجمع
2×141×142×141×142×141×14
مانده ‌در‌ابتداي سال……….……….……….……….……….……….
کاهش(……….)(……….)
افزايش……….……….……….……….
مانده در پايان سال……….……….……….……….……….……….
50ـ1634- تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
 مانده در ابتداي دورهتغییرات طی دورهمانده در پايان دورهمانده در ابتداي دورهتغییرات طی دورهمانده در پايان دوره
 افزایشكاهشجمعافزایشكاهشجمع
          
عملیات ….. در کشور آلمان……….……….-(……….)……….……….……….……….……….……….
عملیات ….. در کشور …..……….……….……….……….……….……….……….……….
 ……….……….(……….)……….……….……….……….……….……….
 1-34- شامل مبلغ ……… میلیون ریال مربوط به شرکت وابسته و4 می­باشد.
35ـ3635- سهام خزانه
 2x141x14
 تعدادمبلغتعدادمبلغ
 سهممیلیون ریالسهممیلیون ریال
مانده ابتدای سال……….……….……….……….
خرید طی سال……….……….……….……….
فروش طی سال(……….)(……….)(……….)(……….)
مانده پایان سال……….……….……….……….

طبق ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت‌ می‌تواند براساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می‌گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق‌تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد.

 

36- پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

55ـ11-36- پرداختنی‌های کوتاه‌مدت

                                                                                                          (مبالغ به میلیون ریال)

 2x141x14
رياليارزيجمعجمع
تجاری    
اسناد پرداختنى    
اشخاص وابسته……….……….……….……….
ساير تامین‌‌کنندگان‌ کالا و خدمات……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
     
حساب‌هاى پرداختنى    
اشخاص وابسته……….……….……….……….
ساير تامین‌کنندگان‌‌کالا و خدمات……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
سایر پرداختنی‌ها    
اسناد پرداختنى    
اشخاص وابسته……….……….……….……….
ساير اشخاص……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
حساب‌هاى پرداختنى    
اشخاص وابسته……….……….……….……….
ماليات‌هاى تكليفى……….……….……….……….
حق بيمه‏هاى پرداختنى……….……….……….……….
سپرده حسن انجام كار……….……….……….……….
هزینه‌های پرداختنی……….……….……….……….
ساير……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
55ـ12-36- پرداختنی‌های بلند‌مدت

                                                                                                          (مبالغ به میلیون ریال)

 2x141x14
رياليارزيجمعجمع
تجاری    
اسناد پرداختنى    
اشخاص وابسته……….……….……….……….
ساير تامین‌‌کنندگان‌ کالا و خدمات……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
     
حساب‌هاى پرداختنى    
اشخاص وابسته……….……….……….……….
ساير تامین‌کنندگان‌‌کالا و خدمات……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
سایر پرداختنی‌ها    
اسناد پرداختنى    
اشخاص وابسته……….……….……….……….
ساير اشخاص……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
حساب‌هاى پرداختنى    
اشخاص وابسته……….……….……….……….
……………….……….……….……….
ساير……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
39ـ373-36- سررسيد اسناد پرداختنى بلندمدت در تاريخ صورت وضعیت مالی به شرح زير است:

                                                   (مبالغ به میلیون ریال)

سالمبلغ
4×14……….
5×14……….
6×14……….
7×14……….
 ……….

4-36- میانگین دوره اعتباری در مورد خرید کالا … روز است. شرکت رویه‌های مدیریت ریسک را وضع می‌کند تا اطمینان حاصل شود که کلیه پرداختنی‌ها بر اساس شرایط اعتباری توافق شده، پرداخت می‌شود.

79ـ137- تسهيلات مالى
  (مبالغ به میلیون ریال)
  2×141×14
  جاریبلندمدتجمعجاریبلندمدتجمع
 تسهیلات دریافتی……….……….……….……….……….……….
 اوراق مشارکت……….……….……….……….……….……….
 اوراق خرید دین……….……….……….……….……….……….
 تعهدات اجاره سرمایه‌ای……….……….……….
 …..……….……….……….……….……….……….
  ……….……….……….……….……….……….

1-37- تسهيلات دریافتی بر حسب مبانى مختلف به شرح زیر است:

1-1-37- به تفكيك تامين‏كنندگان تسهيلات:

             (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
 رياليارزيجمعجمع
بانک‌ها……….……….……….……….
اشخاص وابسته……….……….……….……….
ساير اشخاص……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
سود و كارمزد سال‌هاي آتي(……….)(……….)(……….)(……….)
سپرده‌های سرمایه‌گذاری(……….)(……….)(……….)(……….)
سود و کارمزد و جرائم معوق……….……….……….……….
 ……….……….……….……….
حصه بلندمدت(……….)(……….)(……….)(……….)
حصه جاري……….……….……….……….

2-1-37- به تفكيك نرخ سود و كارمزد:

                                                         (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
25 درصد به بالا……….……….
20 تا 25 درصد……….……….
15 تا 20 درصد……….……….
10 تا 15 درصد……….……….
1 تا 10 درصد……….……….
بدون سود و كارمزد……….……….
 ……….……….

3-1-37- به تفكيك زمان‌بندي پرداخت:

                                                 (مبالغ به میلیون ریال)

 2×14
3×14……….
4×14……….
5×14……….
6×14
7×14 و پس از آن
 ……….

4-1-37- به تفكيك نوع وثيقه:

                                        (مبالغ به میلیون ریال)

 2×14
زمين، ساختمان و ماشين‌آلات……….
چك و سفته……….
موجودی مواد وکالا……….
……….……….
 ……….
تسهيلات بدون وثيقه……….
 ……….
78ـ12-37-  تسهیلات مالی جاری شرکت به مبلغ ….. میلیون ریال از بانک …..، در سال 3×14 [پس از پایان سال و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی]، به صورت بلندمدت مجددا تامین مالی شده است.

3-37- تسهیلات دریافتی به مبلغ ….. میلیون ریال از بانک ….. مستلزم ایجاد ….. میلیون ریال سپرده سرمایه‌گذاری با سود ….. درصد بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و نرخ سود آن کمتر از نرخ سود متعارف بانکی است، لذا از تسهیلات مالی مذکور کسر و تسهیلات مالی به صورت خالص ارائه شده است. همچنین نرخ موثر (واقعی) تسهیلات مالی مذکور برابر ….. درصد است.

15ـ374-37- تسهیلات دریافتی به مبلغ ….. میلیون ریال از بانک ….. نکول شده است که شرکت باید اصل، سود و جرایم آن را به مبلغ ….. میلیون ریال پرداخت نماید. تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، مبلغ …… میلیون ریال آن با تسهیلات جدید جایگزین (استمهال) شده و مذاکره برای استمهال مابقی تسهیلات مذکور در جریان می‌باشد.

5-37- تسهیلات دریافتی از بانک ……. به مبلغ …….. با واگذاری یک واحد آپارتمان متعلق به شرکت، تسویه شده است.

6-37- به منظور احداث خط تولید …..، بر اساس مجوز شماره ….. مورخ ……. صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مبلغ ….. میلیون ریال اوراق مشارکت به سررسید سال ….. و نرخ سود علی‌الحساب ….. درصد، در تاریخ ….. صادر نموده که وضعیت آن در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

                                               (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
ارزش اسمی……….……….
کسر اوراق(……….)(……….)
ناخالص……….……….
استهلاک کسر……….……….
مبلغ دفتری……….……….

1-6-37- سود علی‌الحساب در مقاطع ….. ماهه به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. سود قطعی پروژه در سررسید طبق ضوابط انتشار اوراق مشارکت، محاسبه و در صورت فزونی آن نسبت به سودهای علی‌الحساب پرداختی، تفاوت به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. بر اساس براورد مدیریت تا تاریخ صورت وضعیت مالی، سود قطعی پروژه کمتر از مبالغ سود علی‌الحساب متعلقه می‌باشد.

7-37- تعهدات اجاره سرمایه‌ای مرتبط با تحصیل ساختمان دفتر مرکزی شرکت از طریق اجاره به شرط تملیک می‌باشد. طبق قرارداد اجاره، مدت قرارداد ….. سال، مبلغ اجاره سالانه ….. میلیون ریال می‌باشد و ضمنا اختیار خرید دارایی با پرداخت مبلغ ….. میلیون ریال در پایان قرارداد به شرکت اعطا شده است.

8-37- شرکت با هدف تامین مالی، بخشی از مطالبات مدت‌دار خود از مشتریان را به نهاد واسط منتقل و اوراق خرید دین توسط نهاد واسط منتشر و منابع حاصل در اختیار شرکت قرار گرفته است. با توجه به هدف شرکت و تضمین زیان‌های اعتباری توسط شرکت، اساسا تمام ریسک‌ها و مزایای مالکیت مطالبات حفظ شده و مطالبات دریافتنی (دارایی مالی) انتقال یافته به نهاد واسط، از دفاتر شرکت حذف نشده و بابت وجوه دریافتی در نتیجه انتشار اوراق خرید دین، بدهی مالی در سرفصل تسهیلات مالی شناسایی شده است.

مبلغ دفتری، مبلغ جریان‌های نقدی و مدت زمان باقیمانده تا سررسید مطالبات موضوع انتشار اوراق به شرح زیر است:

مبلغ دفتری مطالباتمبلغ جریان‌های نقدی مطالباتسررسید مطالبات
میلیون ریالمیلیون ریالتاریخ
…..…..…..
…..…..…..

اوراق خرید دین ….. ساله/ماهه با نرخ ….. درصد، به مبلغ ….. میلیون ریال و با مبلغ اسمی هر ورقه ….. ریال در تاریخ ….. منتشر شده است. مبالغ پرداختی مقرر تا پایان مدت اوراق به دارندگان اوراق برابر ….. میلیون ریال و مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق، هر ….. ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق است. طی سال بابت اوراق مذکور مبلغ ….. میلیون ریال به حساب نهاد واسط واریز شده است.

45ـ29-37- تغییرات حاصل از جریان‌های نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهی‌های حاصل از فعالیت‌های تامین مالی به شرح زیر است:

 (مبالغ به میلیون ریال)

 تسهیلات مالیاوراق مشارکتاوراق خرید دینتعهدات اجاره سرمایه‌ایجمع
مانده در 01/01/1×14……….……….……….……….
دریافت‌های نقدی……….……….……….……….
سود و کارمزد و جرائم……….……….……….……….
پرداخت‌های نقدی بابت اصل(……….)(……….)(……….)(……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود(……….)(……….)(……….)(……….)
تاثیر تغییرات نرخ ارز……….……….
سایر تغییرات غیرنقدی (مشخص شود)(……….)(……….)
مانده در 29/12/1×14……….……….……….……….
دریافت‌های نقدی……….……….……….……….
سود و کارمزد و جرائم……….……….……….……….……….
پرداخت‌های نقدی بابت اصل(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)
تاثیر تغییرات نرخ ارز……….……….
سایر تغییرات غیرنقدی (مشخص شود)(……….)(……….)
مانده در 29/12/2×14……….……….……….……….……….
11ـ3538- ماليات پرداختنی 1-38- گردش حساب ماليات پرداختنی (شامل حساب ذخیره و اسناد پرداختنی) به قرار زير است:                                                                                    (مبالغ به میلیون ریال)       2×14 1×14 مانده در ابتداي سال ………. ………. ذخيره ماليات عملكرد سال ………. ………. تعديل ذخيره ماليات عملكرد سال‌هاي قبل ………. ………. پرداختی طی سال (……….) (……….)   ………. ………. پيش‌پرداخت‌هاي ماليات (یادداشت 24) (……….) (……….)   ………. ……….
   1-1-38- طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال جاری از معافیت‌های … و … استفاده نموده است. 2ـ38ـ خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ج

سال ماليسود (زيان) ابرازيدرامد مشمول‌ ماليات ابرازیمالیات نحوه تشخیص
2×141×14
ابرازيتشخيصيقطعيپرداختیمانده پرداختنیمالیات پرداختنی
0x14……….……….……….……….……….……….……….علي‌الراس
1×14……….……….……….……….……….……….……….رسيدگي به دفاتر
2×14……….……….……….……….……….رسيدگي نشده
پيش‌پرداخت‌هاي ماليات (یادداشت 24)……….………. 
(……….)(……….) 
……….………. 

1ـ2ـ 38- ماليات بر درامد شركت براى كليه سال‌هاى قبل از 0x14 قطعى و تسويه شده است.

2-2-38- شركت نسبت به ماليات تشخيصى براى عملكرد سال مالى 0x14 اعتراض كرده و موضوع توسط هيات حل ‌اختلاف مالياتى در دست رسيدگى است.

3-38- جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی شركت در پايان سال مورد گزارش بالغ بر ….. ميليون ريال كمتر از مجموع برگ‌هاى تشخيص يا قطعى مالياتى صادره توسط اداره امور مالياتى مربوط است كه مورد اعتراض قرار گرفته لذا بدهی بابت آنها در حساب‌ها منظور نشده است.

(مبالغ به میلیون ریال)
 مالیات پرداختی و پرداختنیمالیات تشخیصی/قطعیمازاد مورد مطالبه اداره امور مالیاتی
 ……….……….……….

1-3-38- دلایل اصلی اختلاف مالیات پرداختی و پرداختنی با مالیات تشخیصی/قطعی به شرح زیر است:

…..

79ـ35 78-354-38- اجزای عمده هزینه مالیات بر درامد به شرح زیر است:
 
مالیات مربوط به صورت سود و زیان  
عملیات در حال تداوم  
(مبالغ به میلیون ریال)
 2×141×14
مالیات جاری……….……….
هزینه مالیات انتقالی مربوط به ايجاد بدهی مالیات انتقالی……….……….
(درامد مالیات انتقالی) مربوط به ايجاد دارایی مالیات انتقالی(……….)(……….)
هزینه مالیات انتقالی مربوط به برگشت دارایی مالیات انتقالی……….……….
(درامد مالیات انتقالی) مربوط به برگشت بدهی مالیات انتقالی(……….)(……….)
هزینه مالیات بر درامد سال جاری……….……….
هزینه مالیات بر درامد سال‌های قبل……….……….
هزینه مالیات بر درامد عملیات در حال تداوم……….……….
   
عملیات متوقف شده                       
(مبالغ به میلیون ریال)
 2×141×14
مالیات جاری……….……….
هزینه مالیات انتقالی مربوط به ايجاد بدهی مالیات انتقالی……….……….
(درامد مالیات انتقالی) مربوط به ايجاد دارایی مالیات انتقالی(……….)(……….)
هزینه مالیات انتقالی مربوط به برگشت دارایی مالیات انتقالی……….……….
(درامد مالیات انتقالی) مربوط به برگشت بدهی مالیات انتقالی(……….)(……….)
هزینه مالیات بر درامد سال جاری……….……….
هزینه مالیات بر درامد سال‌های قبل……….……….
هزینه مالیات بر درامد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده (یادداشت 14)……….(……….)
  مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع  
(مبالغ به میلیون ریال)
 2×141×14
مالیات جاری……….……….
مالیات انتقالی :  
مالیات انتقالی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود……….……….
……….……….……….
 ……….……….
        80ـ35          5-38- صورت تطبیق هزینه مالیات بر درامد سال جاری و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ(های) مالیات قابل اعمال به شرح زیر است:
(مبالغ به میلیون ریال)
 2×141×14
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات……….……….
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات……….(……….)
سود حسابداری قبل از مالیات……….……….
هزینه مالیات بر درامد عملیات در حال تداوم و عملیات متوقف شده محاسبه شده با نرخ مالیات  25 درصد……….……….
اثر درامدهای معاف از مالیات بر عملکرد:  
……….(……….)(……….)
……….(……….)(……….)
اثر درامدهای مشمول مالیات به نرخ صفر:  
……….(……….)(……….)
……….(……….)(……….)
اثر بخشودگی‌های مالیاتی:  
تبصره 5 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم(……….)(……….)
……….(……….)(……….)
اثر هزینه‌های غیر قابل قبول برای مقاصد مالیاتی:  
……….……….……….
……….……….……….
هزینه مالیات بر درامد محاسبه شده با نرخ موثر مالیات ….. درصد (سال 1×14 با نرخ موثر مالیات ….. درصد)……….……….
هزینه مالیات بر درامد عملیات در حال تداوم……….……….
هزینه مالیات بر درامد/اثر مالیاتی عملیات متوقف شده (یادداشت 14)……….(……….)
6-38- مالیات انتقالی مربوط به تفاوت‌های موقتی به شرح زیر است:
(مبالغ به میلیون ریال)
 صورت وضعیت مالی
 2×141×14
 دارایی مالیات انتقالیبدهی مالیات انتقالیخالصدارایی مالیات انتقالیبدهی مالیات انتقالیخالص
حساب­های پرداختنی- مرخصی استفاده نشده کارکنان……….……….……….……….
دارایی ثابت مشهود- تجدید ارزیابی……….……….
………. بابت …… و بابت …………….(……….)……….……….(……….)(……….)
دارایی (بدهی) مالیات انتقالی……….(……….)……….……….(……….)(……….)

          80ـ35
            7-38- گردش حساب مالیات انتقالی به شرح زیر است:

ج

 
(مبالغ به میلیون ریال)
 مانده در1/1/2×14شناسایی شده در صورت سود و زیانشناسایی شده در سایر اقلام سود و زیان جامعتحصیل/ واگذاری………مانده در29/12/2×14
دارایی‌ها (بدهی‌های) مالیات انتقالی مربوط به:      
حساب‌های پرداختنی……….……….……….
دارایی ثابت مشهود(……….)……….……….
……….……….……….……….……….……………….
 ……….……….……….……….……………….
           
(مبالغ به میلیون ریال)
 مانده در1/1/1×14شناسایی شده در صورت سود و زیانشناسایی شده در سایر اقلام سود و زیان جامعتحصیل/ واگذاری………مانده در29/12/1×14
دارایی‌ها (بدهی‌های) مالیات انتقالی مربوط به:      
حساب‌های پرداختنی……….……….……….
دارایی ثابت مشهود(……….)……….……….
……….……….(……….)……….……….………(……….)
 ……….(……….)……….……….………(……….)
       
74ـ439- ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان                                                                                                                           (مبالغ به میلیون ریال)
 2×141×14
مانده در ابتداي سال……….……….
پرداخت شده طي سال(……….)(……….)
ذخيره تامين شده……….……….
مانده در پايان سال……….……….


59-140- سود سهام پرداختنى

 (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
 مانده پرداخت نشدهاسناد پرداختنیجمعمانده پرداخت نشدهاسناد پرداختنیجمع
       
سنوات قبل از 0x14……….……….……….……….……….……….
سال 0x14……….……….……….……….……….……….
سال 1×14……….……….……….……….……….……….
 ……….……….……….……….……….……….

1-40- سود هر سهم مصوب مجمع سال 1×14 مبلغ ….. ریال و سال 0x14 مبلغ ….. ریال است.

74-4 و 80-141- ذخایر

(مبالغ به میلیون ریال)

 ذخیره تضمین محصولاتذخیره قراردادهای زیانبار…..جمع
2×141×142×141×142×141×142×141×14
مانده ‌در‌ابتداي سال……….……….……….……….……….……….……….……….
افزايش……….……….……….……….……….……….……….……….
کاهش(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)
برگشت ذخیره استفاده نشده(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)
مانده در پايان سال……….……….……….……….……….……….……….……….
59-142- پيش‌دريافت‌ها

                                                     (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
پيش‌دريافت از مشتريان  
     اشخاص وابسته……….……….
     نمايندگي‌هاي فروش……….……….
     ساير مشتريان……….……….
 ……….……….
ساير پيش‌دريافت‌ها……….……….
 ……….……….

1-42- شرکت با هدف فروش گروه محصولات/ محصولات ….. خود به میزان ….. [تن]، تعداد ….. اوراق سلف موازی استاندارد (بدون اختیار) به قیمت هر ورق ….. ریال در تاریخ ….. با سررسید ….. منتشر نموده که در سرفصل پیش‌دریافت‌ها منعکس شده است.

ب108-143- اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه‌بندی
48ـ341-43- اصلاح اشتباهات

                                                                             (مبالغ به میلیون ریال)

 2x141x14
اصلاح هزينه استهلاك ماشين‏آلات سال 1×14(……….)
اصلاح ذخيره ماليات عملكرد سال 0x14(……….)
 (……….)(……….)

1-1-43- در سال‌(های) قبل تسهیلات مالی جاری به مبلغ ….. میلیون ریال به اشتباه در سرفصل تسهیلات مالی بلندمدت طبقه‌بندی شده بود که این موضوع در اقلام مقایسه‌ای اصلاح شد.

37ـ342-43- تغییر در رویه‌های حسابداری

در سال 2×14 روش ارزيابى موجودى مواد اوليه و بسته‏بندى به دلیل ….. از روش ميانگين موزون به روش اولين صادره از اولين وارده تغيير يافته است. اتخاذ روش جديد، سود سال 2×14 شرکت را به مبلغ …………….. میلیون ریال افزايش داده است.

42ـ13-43- تجدید طبقه‌بندی …………….

4-43- به منظور ارائه تصويرى مناسب از وضعيت مالى و نتايج عمليات، كليه اطلاعات مقايسه‏اى مربوط در صورت‌هاى مالى اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضا با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

1-4-43- اصلاح و ارائه مجدد صورت‌های مالی سال 1×14

                                                   (مبالغ به میلیون ریال)

 طبق صورت‌های مالی 29/12/1×14 (تجدید ارائه شده) 
اشتباهات حسابداریتجدید طبقه‌بندیتغییر در رویه‌های حسابداریجمع29/12/1×14
صورت سود و زیان      
بهای تمام شده درامدهای عملیاتی……….……….(……….)……….……….
سود خالص……….(……….)……….(……….)……….
صورت وضعیت مالی      
دارایی‌های ثابت مشهود……….(……….)(……….)……….
موجودی مواد و کالا……….……….……….……….
تسهیلات مالی جاری……….……….……….……….
تسهیلات مالی بلندمدت……….(……….)(……….)……….
سود انباشته……….(……….)……….(……….)……….

2-4-43- اصلاح و ارائه مجدد صورت‌های مالی سال 0x14

                           (مبالغ به میلیون ریال)

 طبق صورت‌های مالی 29/12/0x14 (تجدید ارائه شده)
اصلاح اشتباهاتتجدید طبقه‌بندیتغییر در رویه‌های حسابداریجمع29/12/0x14 
صورت وضعیت مالی       
موجودی مواد و کالا……….……….……….………. 
مالیات پرداختنی……….……….……….………. 
تسهیلات مالی جاری……….……….……….………. 
تسهیلات مالی بلندمدت……….(……….)(……….)………. 
سود انباشته……….(……….)……….(……….)………. 
19ـ244- نقد حاصل از عملیات

   (مبالغ به میلیون ریال)

 صورتهای مالی مجموعهصورتهای مالی جداگانه
 2x141x142x141x14
سود خالص……….……….……….……….
تعدیلات    
هزینه مالیات بر درامد……….……….……….……….
هزینه‌های مالی……….……….……….……….
زیان (سود) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود(……….)……….(……….)……….
زیان (سود) ناشی از فروش دارایی‌های نامشهود……….(……….)……….(……….)
زیان (سود) ناشی از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش……….(……….)……….(……….)
زیان (سود) ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها(……….)(……….)(……….)(……….)
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان……….……….……….……….
استهلاک دارایی‌های غیرجاری……….……….……….……….
کاهش ارزش دارایی‌های غیرجاری……….……….……….……….
برگشت کاهش ارزش دارایی‌های غیرجاری(……….)(……….)(……….)(……….)
سود سهام مشارکت­های خاص(……….)(………)
سود سهام شرکت­های وابسته(……….)(………)
سود سهام سایر شرکت­ها(……….)(………)(……….)(………)
سهم از سود مشارکت­های خاص(……….)(………)
سهم از سود شرکت­های وابسته(……….)(………)
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی(……….)(………)(……….)(………)
سود ناشی از تسهیلات اعطایی به دیگران(……….)(………)(……….)(………)
درامد (هزینه) ناشی از ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله به ارزش بازار(……….)………(……….)………
زیان (سود) تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات(……….)……….(……….)……….
زیان (سود) ناشی از تجدید طبقه‌بندی تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی(……….)(……….)
 ………(………)………(………)
کاهش (افزایش) دریافتنی‌های عملیاتی[23](……….)……….(……….)……….
کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا1……….(……….)……….(……….)
کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌های عملیاتی(……….)……….(……….)……….
افزایش (کاهش) پرداختنی‌های عملیاتی1……….(……….)……….(……….)
افزایش (کاهش) ذخایر(……….)……….(……….)……….
افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌های عملیاتی……….(……….)……….(……….)
کاهش (افزایش) سایر دارایی‌ها(……….)……….(……….)……….
نقد حاصل از عملیات……….……….……….……….


42ـ245- معاملات غيرنقدى

معاملات غيرنقدى عمده طى سال به شرح زير است:

 (مبالغ به میلیون ریال)

  
 2x141x14
افزایش سرمایه در جریان از محل مطالبات حال شده سهامداران……….……….
تحصيل ده دستگاه كاميون در قبال واگذارى محصولات شركت……….……….
تسویه تسهیلات در قبال واگذاری یک واحد آپارتمان……….
تحصيل دارايي‌هاى ثابت مشهود در قبال تسهیلات……….
اجاره سرمایه‌ای ساختمان……….
 ……….……….
134ـ146 – مدیریت سرمایه و ریسک‌ها[24]
135ـ1 136ـ11-46- مدیریت سرمایه شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال 1×14 بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

کمیته مدیریت ریسک، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می‌کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان 20%-25% دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. نسبت اهرمی در 29/12/2x14 با نرخ ….. درصد زیر محدوده هدف بوده و به یک سطح معمول‌تر ….. درصد، پس از پایان سال بازگشته است.

1-1-46- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

                                                                                      (مبالغ به میلیون ریال)

 29/12/2×1429/12/1×14
جمع بدهی‌ها……….……….
موجودی نقد(……….)(……….)
خالص بدهی……….……….
حقوق مالکانه……….……….
نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)……….……….
37-20 21ـ372-46- اهداف مدیریت ریسک مالی کمیته مدیریت ریسک، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (از جمله ریسک نرخ ارز و ریسک‌ سایر قیمت‌ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته مدیریت ریسک که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می‌دهد.

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق ….. است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

30ـ37 32ـ373-46- ریسک بازار فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارز، موارد زیر را بکار می‌گیرد: ……….

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

23ـ37 34ـ371-3-46- مدیریت ریسک ارز شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق …..، مدیریت می‌شود. مبالغ دفتری دارایی‌های پولی ارزی و بدهی‌های پولی ارزی شرکت در یادداشت 47 ارائه شده است.
30ـ371-1-3-46- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت به طور عمده در معرض ریسک واحد پول ….. قرار دارد. جدول زیر جزییات مربوط به حساسیت شرکت نسبت به 10 درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزهای خارجی مربوطه را نشان می‌دهد. 10 درصد، نرخ استفاده شده در زمان گزارشگری داخلی ریسک ارزی به مدیریت شرکت است و نشان‌دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ‌های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقلام پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان سال به ازای 10 درصد تغییر در نرخ‌های ارز تعدیل شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت شامل وام‌های خارجی است. عدد مثبت ارائه شده در جدول ذیل نشان‌دهنده افزایش در سود یا حقوق مالکانه است که در آن، ریال، به میزان 10 درصد در مقابل ارز مربوطه تقویت شده است. برای 10 درصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه، یک اثر قابل‌مقایسه بر سود یا حقوق مالکانه وجود خواهد داشت، و مانده‌های زیر منفی خواهد شد.

                                                                                  (مبالغ به میلیون ریال)

 اثر واحد پول …..اثر واحد پول …..
 2×141×142×141×14
سود یا زیان……….……….……….……….
حقوق مالکانه……….……….……….……….

به نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان‌دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب‌پذیری در پایان سال منعکس‌کننده آسیب‌پذیری در طی سال نمی‌باشد. حساسیت شرکت به نرخ‌های ارز در طول سال جاری عمدتا به دلیل …..، کاهش/افزایش یافته است.

32ـ372-3-46- ریسک‌ سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به‌طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق‌بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

1-2-3-46- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب‌پذیری از ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال تعیین شده‌ است. اگر قیمت‌های اوراق بهادار مالکانه 5 درصد بالاتر/پایین‌تر باشد، سود برای سال منتهی به 29/12/2x14 معادل ….. میلیون ریال افزایش/کاهش (29/12/1x14: معادل ….. میلیون ریال افزایش/کاهش) ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در اوراق بهادار مالکانه، خواهد داشت؛ حساسیت شرکت نسبت به قیمت‌های اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر بااهمیتی نداشته است.

36ـ374-46- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تاییدشده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتنی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

به غیر از شرکت …..، بزرگترین مشتری شرکت، شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف‌های قرارداد ندارد. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با شرکت ….. از20 درصد ناخالص دارایی‌های پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی‌کند. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با سایر طرف‌های قرارداد از 5 درصد ناخالص دارایی‌های پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی‌کند.

                                                                                           (مبالغ به میلیون ریال)

نام مشتریمیزان کل مطالباتمیزان مطالبات سررسید شدهکاهش ارزش
……….……….……….……….
……….……….……….……….
جمع……….……….……….
29ـ375-46- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

(مبالغ به میلیون ریال) 
سال 2x14عندالمطالبهکمتر از 3 ماهبین 3 تا 12 ماهبین 1 تا 5 سالبیشتر از 5 سالجمع
پرداختنی‌های تجاری……….……….……….……….……….……….
سایر پرداختنی‌ها……….……….……….……….……….……….
تسهیلات مالی……….……….……….……….……….……….
مالیات پرداختنی……….……….……….……….……….……….
سود سهام پرداختنی……….……….……….……….……….……….
بدهی‌های احتمالی……….……….……….……….……….……….
جمع……….……….……….……….……….……….
ب115-147- وضعیت ارزی
 شماره یادداشتدلار آمریکایوروپوند انگلستاندرهم امارات……..
موجودی نقد27……….……….……….……….……….
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها22……….……….……….……….……….
دریافتنی‌های بلندمدت22……….……….……….……….……….
جمع دارایی‌های پولی ارزی ……….……….……….……….……….
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها36(……….)……….……….……….……….
تسهیلات مالی37(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)
پرداختنی‌های بلندمدت36(……….)(……….)(……….)(……….)(……….)
جمع بدهی‌های پولی ارزی (……….)(……….)(……….)(……….)(……….)
خالص دارایی‌ها (بدهی‌های) پولی ارزی ……….(……….)……….(……….)……….
خالص دارایی‌ها (بدهی‌های) پولی ارزی در تاریخ 29/12/1×14 ……….(……….)……….(……….)……….
معادل ریالی خالص دارایی‌ها (بدهی‌های) پولی ارزی (میلیون ریال) ……….(……….)……….(……….)……….
معادل ریالی خالص دارایی‌ها (بدهی‌های) پولی ارزی در تاریخ 29/12/1×14 (میلیون ریال) ……….(……….)……….(……….)……….
تعهدات سرمایه‌ای ارزی49……….……….……….……….……….

1-47- ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی براى واردات و سایر پرداخت‌ها طی سال به شرح زير است:

 دلاريورو
فروش و ارائه خدمات……….……….
خريد مواد اوليه……….……….
سایر پرداخت‌ها……….……….
 2-47- تعهدات ارزی شرکت به شرح زیر است: نوع ارز: یورو 
  2x141x14
  کل تعهداتایفا شدهایفا نشدهکل تعهداتایفا شدهایفا نشده
 واردات……….……….……….……….……….……….
 صادرات……….……….……….……….……….……….

نوع ارز: ….

 2x141x14
 کل تعهداتایفا شدهایفا نشدهکل تعهداتایفا شدهایفا نشده
واردات……….……….……….……….……….……….
صادرات……….……….……….……….……….……….


 48- معاملات با اشخاص وابسته
18ـ12 19ـ121-48- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش
 (مبالغ به میلیون‌ ریال)
شرحنام شخص وابستهنوع وابستگی[25]مشمول ماده 129خرید کالا و خدماتفروش کالا و خدماتتسهیلات دریافتیتسهیلات پرداختیخرید …..فروش …..تضامین اعطایی/ دریافتی…..…..
شرکت‌های اصلی و نهاییشرکت …..…..ü…..…..…..…..…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
جمع …..…..…..…..…..…..…..…..…..
مشارکتهای خاصشرکت …..…..ü…..…..…..…..…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
جمع …..…..…..…..…..…..…..…..…..
شرکتهای وابستهشرکت …..…..ü…..…..…..…..…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
جمع          
شرکتهای هم‌گروهشرکت …..…..ü…..…..…..…..…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظهشرکت …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
جمع          
مدیران اصلی شرکت و شرکت‌های اصلی آن….. ü…..…..…..…..…..…..…..…..…..
…..…..ü…..…..…..…..…..…..…..…..…..
سایر اشخاص وابستهشرکت …..…..ü…..…..…..…..…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
جمع…..…..…..…..…..…..…..…..…..
جمع کل…..…..…..…..…..…..…..…..…..


ب18-122-48- مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته شرکت
(مبالغ به میلیون‌ ریال)
شرحنام شخص وابستهدریافتنی‌های تجاریسایر دریافتنی‌هاتسهیلات پرداختیپیش پرداخت‌هاپرداختنی‌های تجاریسایر پرداختنی‌هاتسهیلات دریافتیپیش‌ دریافت‌هاسود سهام پرداختنی…..2×141×14
خالصخالص
طلببدهیطلببدهی
شرکت‌های اصلی و نهاییشرکت …..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
جمع…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
مشارکتهای خاصشرکت …..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
جمع…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
شرکتهای وابستهشرکت …..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
جمع…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
شرکت‌های همگروهشرکت …..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
جمع…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
سهامداران دارای نفوذ قابل‌ ملاحظهشرکت …..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
مدیران اصلی شرکت و شرکت‌های اصلی آن…..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
…..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
سایر اشخاص وابستهشرکت …..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
شرکت …..…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
جمع…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..
جمع کل…..…..…..…..(…..)(…..)(…..)(…..)(…..)…..…..…..…..…..


23ـ123-48- به استثنای موارد زیر، سایر معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت بااهمیتی نداشته است:

1-3-48- فروش ساختمان به شرکت ….. بدون انجام کارشناسی و مزایده به مبلغ ….. میلیون ریال صورت گرفته است.

2-3-48- تسهیلات به شرکت ….. با نرخ ترجیحی 10 درصد بدون دریافت وثیقه پرداخت شده است.

4-48- به استثنای مورد زیر هیچگونه کاهش ارزشی در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال‌های 2×14 و 1×14 شناسایی نشده است:

کاهش ارزش دریافتنی‌های تجاری در پایان سال مالی 1×14 بابت طلب از شرکت ….. بالغ بر ….. میلیون‌ ریال می‌باشد.

49- تعهدات، بدهي‌هاى احتمالى و دارایی‌های احتمالی

ج78-111-49- مخارج تکمیل طرح‌های در دست اجرای شرکت به شرح یادداشت توضیحی 4ـ16 به‌ترتیب بالغ بر …. میلیون ریال و …. میلیون ریال می‌باشد. از این بابت تعهدات سرمایه‌ای ناشى از قراردادهاى منعقده و مصوب در تاريخ صورت وضعیت مالی به شرح زير است:

        (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
احداث ساختمان خط توليد ………….……….
خريد ماشين‌آلات خط توليد ………….……….
 ……….……….
تعهدات خرید سرمایه‌گذاری‌ها……….……….
 ……….……….

1-1-49- تعهدات سرمایه‌ای ارزی مربوط به ماشین‌الات خط تولید ….. مبلغ ….. میلیون ریال است. (یادداشت 47)

76ـ42-49- تعهدات موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت[26]:

    (مبالغ به میلیون ریال)

 2×141×14
تضمين وام شرکت ….……….……….
تضمين بدهي كاركنان به بانك‌ها……….……….
 ……….……….
 3-49- بدهی‌های احتمالی به شرح زیر است:
دعاوي حقوقي مطروحه شركت ….……….……….
76ـ41-3-49- دعوی حقوقی در خصوص ….. در تاریخ ….. توسط ….. علیه شرکت به مبلغ ….. میلیون ریال در دادگاه مطرح گردیده که پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی‌باشد.    
79ـ44-49- دارایی‌های احتمالی شرکت به شرح زیر است:

1-4-49- در تاریخ ….. ادعایی بر علیه شرکت ….. مبنی بر ورود خسارت به مبلغ ….. میلیون ریال به ساختمان شرکت، مطرح شده است که در حال بررسی است و وصول خسارت از این بابت محتمل می‌باشد.

18ـ550- رويدادهاى پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری 
78ـ1رويدادهايى كه از تاريخ پایان دوره گزارشگری تا تاريخ تاييد صورت‌هاى مالى اتفاق افتاده اما مستلزم تعديل اقلام صورت‌هاى مالى نبوده، به شرح زير است:
و19-51-50- مجمع عمومى فوق‏العاده شركت در تاريخ 31/03/3×14 تشكيل و به منظور تامين وجوه لازم جهت …..، افزايش سرمايه شركت را به مبلغ ….. ميليون ريال تصويب كرده است.
د19-52-50- در تاريخ …..، انبار ….. دچار آتش‏سوزى شده كه از اين بابت در حدود ….. ميليون ريال به شركت خسارت وارد گرديده است. لازم به ذكر است كه موجودي‌هاى مزبور در قبال آتش‏سوزى تحت پوشش بیمه‌ای قرار داشته است.  
الف37-151- سود سهام پیشنهادی 
11ـ5پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ….. میلیون ریال (مبلغ ….. ریال برای هر سهم) است. 

در این پیوست، صورت جریان‌های نقدی مجموعه با روش مستقیم برای ارائه جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي، ارائه شده است. شرکت می‌تواند به جای صورت جریان ارائه شده در صفحات (8) و (9)، از صورت جریان‌های نقدی زیر که در استاندارد حسابداری 2 نیز توصیه شده و اطلاعات مفیدی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی ارائه می‌کند، استفاده نماید.

  (مبالغ به میلیون ریال)
 يادداشتسال 2x14(تجديد ارائه شده)سال 1x14
جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي   
دریافت‌های نقدی از مشتریان ……….……….
پرداخت‌های نقدی به تامین‌کنندگان و کارکنان (……….)(……….)
نقد حاصل از عملیات ……….……….
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درامد (……….)(……….)
جريان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعاليت‌هاي ‌عملياتي ……….……….
جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري   
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود ……….……….
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود (……….)(……….)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش دارايي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش ……….
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش دارايي‌هاي نامشهود ……….……….
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود (……….)(……….)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص ……….……….
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص (……….)(……….)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سایر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت ……….……….
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت (……….)(……….)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمايه‌گذاري در املاک ……….……….
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌ در املاک (……….)(……….)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت ……….……….
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت (……….)(……….)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران (……….)(……….)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ……….……….
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ……….……….
دریافت‌های نقدی ناشی از سود‌ سهام[27] ……….……….
دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ……….……….
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري (……….)……….
جريان خالص ورود نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي ……….……….
    
جریان‌های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي   
دریافت‌های نقدی ناشی از افزايش سرمايه ……….……….
دریافت‌های نقدی ناشی از صرف سهام ……….
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه ……….……….
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه (……….)(……….)
دریافت‌های نقدی ناشی از تسهيلات ……….……….
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهيلات (……….)(……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهيلات (……….)(……….)
دریافت‌های نقدی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ……….……….
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (……….)(……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (……….)(……….)
دریافت‌های نقدی ناشی از انتشار اوراق خرید دین ……….……….
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (……….)(……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (……….)(……….)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای (……….)(……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای (……….)(……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام (……….)(……….)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي ……….(……….)
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد ……….(……….)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ……….……….
تاثير تغييرات نرخ ارز ……….……….
مانده موجودی نقد در پايان سال ……….……….
    
معاملات غيرنقدي ……….……….
    

.[1] با توجه به اینکه زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده بوده، لذا طبق بند 86 استاندارد حسابداری 1، برای درک عملکرد مالی مجموعه، تحت سرفصل جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شده است.

[2]. چنانچه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه این صورت مالی موضوعیت ندارد.

[3]. طبق بند 39 استاندارد حسابداری 1، در صورتی که واحد تجاری (1) یک رویه حسابداری جدید را با تسری به گذشته بکار گیرد، (2) اقلامی از صورت‌های مالی را با تسری به گذشته تجدید ارایه نماید یا (3) اقلامی در صورت‌های مالی را تجدید طبقه‌بندی کند و این موارد اثر بااهمیتی بر اطلاعات مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل داشته باشد، باید صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل نیز ارائه گردد.

[4]. منظور، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایی است که جزء فعالیت‌های اصلی و مستمر مجموعه محسوب نمی‌شود.

.[5] با توجه به اینکه زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده بوده، لذا طبق بند 86 استاندارد حسابداری 1، برای درک عملکرد مالی شرکت اصلی، تحت سرفصل جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شده است.

[6]. چنانچه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه این صورت مالی موضوعیت ندارد.

[7]. طبق بند 39 استاندارد حسابداری 1، در صورتی که واحد تجاری (1) یک رویه حسابداری جدید را با تسری به گذشته بکار گیرد، (2) اقلامی از صورت‌های مالی را با تسری به گذشته تجدید ارایه نماید یا (3) اقلامی در صورت‌های مالی را تجدید طبقه‌بندی کند و این موارد اثر بااهمیتی بر اطلاعات مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل داشته باشد، باید صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل نیز ارائه گردد.

[8]. در صورتی‌که بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که در سال جاری لازم­الاجرا است، اثر بااهمیتی بر صورت‌های مالی شرکت نداشته باشد، بیان شود که اجرای استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که در سال جاری لازم­الاجرا است، اثر بااهمیتی بر صورت‌های مالی شرکت ندارد.

.[9] در صورتی‌که بکارگیری استاندارد حسابداری جدید و تجدید‌نظر شده مصوب که هنوز لازم­الاجرا نیست، اثر بااهمیتی بر صورت‌های مالی نداشته باشد، بیان شود که اجرای استاندارد حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب که هنوز لازم­الاجرا نیست، اثر بااهمیتی بر صورت‌های مالی ندارد. استانداردهایی که در شرکت موضوعیت ندارد، نباید افشا شود.

.[10] رويه‌هاي حسابدارى كه موضوعيت ندارد، نباید افشا شود.

 .[11]زمان شناسایی باید با توجه به معیارهای مندرج در بندهای 15 و 21 استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان «درآمد عملیاتی» حسب مورد تعدیل گردد. به    عنوان مثال در موارد فروش کالا به شرط نصب، درآمد فروش کالا پس از نصب کالا شناسایی می‌شود.

[12]. با توجه به انعکاس زیان کاهش ارزش موجودی‌ها تحت سرفصل‌ سایر هزینه‌ها (یادداشت توضیحی 11)، اقلام موجودی در جدول محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته، به صورت ناخالص درج می‌شود.

[13]. پاداش هیات مدیره بر اساس سال عملکرد (و نه براساس سال تصویب) به حساب هزینه منظور می‌شود.

[14]. با توجه به اینکه زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها در نتیجه ورشکستگی یکی از مشتریان عمده بوده، لذا طبق بند 86 استاندارد حسابداری 1، برای درک عملکرد مالی شرکت نمونه، تحت سرفصل جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شده است، در غیر این صورت جزو هزینه‌های فروش، اداری و عمومی منظور می‌شود.

.[15] به‌صورت خالص در سرفصل مربوط درج می‌شود.

 

[17]. منظور، سود سهام و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایی است که فعالیت اصلی شرکت محسوب نمی‌شود.

[18]. وجوه بانکی مسدودشده، وجوهی است که انتظار نمی‌رود ظرف یک سال از تاریخ صورت وضعیت مالی قابل‌دسترس باشد.

[19]. کالای در راه آن بخش از سفارشات است که مالکیت کالای مرتبط با آن تا تاریخ صورت وضعیت مالی به شرکت‌ انتقال یافته است.

 

[21]. از آنجا که سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار به ارزش بازار انعکاس می‌یابد لذا درج بهای تمام‌شده و کاهش ارزش، موضوعیت نداشته لیکن چنانچه از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده شود، مبالغ مربوط باید درج گردد.

[22]. موجودى نزد بانک‌ها شامل سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‏مدت بدون سررسيد (ديدارى) در بانك است.

.[23] این مبلغ با در نظر گرفتن مبالغ متناظر مندرج در یادداشت 28، مربوط به دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش محاسبه می‌شود.

[24]. اطلاعات درج شده در این یادداشت صرفا جنبه راهنمایی دارد و شرکتها باید براساس شرایط ویژه خود، مطالب لازم را درج نمایند.

[25]. تمام انواع وابستگی باید ذکر شود. به عبارت دیگر، در صورتی‌که طرف معامله هم شرکت وابسته است و هم یکی از اعضای هیات مدیره که 5 درصد از سهام آنها را در اختیار دارد هر دو باید افشا و در جدول ارائه گردد.

[26]. منظور مواردی است که بدهی مربوط به آن، در صورت­های مالی شناسایی نشده باشد. بنابراین مواردی از قبیل تضمین­های ارائه شده از بابت تسهیلات مالی پرداختی شرکت را در برنمی­گیرد.

[27]. منظور، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایی است که جزء فعالیت‌های اصلی و مستمر مجموعه محسوب نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنر حسابدار ضامن دقت ، آگاهی و شفافیت در اقتصاد

می توانید برای مشاوره تماس بگیرید.

اطلاعات

تمامی حقوق محفوظ است . طراحی سایت توسط فیداراستودیو